Logo texelsecourant.nl
De Hors. (Foto Pieter de Vries)
De Hors. (Foto Pieter de Vries)

Huisje van Bezinning maakt wat los

  Politiek

Het beoogde tweede Huisje van Bezinning op de Hors heeft tijdens de raadsvergadering nogal wat discussie losgemaakt.

Texels Belang verzocht het college af te zien van de subsidie, omdat het beoogde Huisje van Bezinning op de Hors niet gewenst is. Het 'huisje' is een idee van eilanddichter Mare van der Mast.

Het verzoek schoot verkeerd bij wethouder Eric Hercules. Hij vond het bestuurlijk niet kunnen dat met het terugdraaien van een subsidie op cultureel vlak op planologische vlak een ontwikkeling zou moeten worden stopgezet.

Volgens de wethouder ging Texels Belang voorbij aan het advies van de commissie die het college adviseert op gebied van cultuursubsidies. Het college heeft de betreffende subsidie van vijf mille toegezegd op voorwaarde dat de vergunningen voor het huisje rond komen.

Het schoot bij Texels Belang verkeerd dat er voor de vergunning een buitenplanse vrijstellingsprocedure nodig is. Daarmee wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

Burgemeester Michiel Uitdehaag liet weten dat het afhankelijk is van de soort procedure of de gemeenteraad nog aan zet komt om wensen en bedenkingen in te dienen. Dat betekent dat er ook een mogelijkheid is dat de raad er niets over te zeggen heeft. De burgemeester beloofde in de gaten te houden wanneer zo'n moment zich voordoet.

De motie van Texels Belang kreeg steun van de partij zelf, Henk Jonker (Texel 2010) en Eiland Belang en werd daarmee verworpen. Het beeld dat bleef hangen was dat de partijen niet echt gelukkig waren met de ontwikkelingen.


Bedoeling is dat het beoogde Huisje van Bezinning op de Hors een hut wordt van ongeverfd hout dat de uitstraling heeft of het aangespoeld is. Volgens het college moet het op die manier opgaan in het landschap, net als bij het Huisje van Bezinning dat al diverse jaren in de Dennen staat (zie bovenstaande foto). Het komt er tijdelijk te staan.

Volgens de plannen moeten bezoekers van de Hors in het Huisje van Bezinning iets kunnen schrijven over rust en natuurwaarden, zodat het uiteindelijk tot de presentatie van een boek kan komen.

"Mare van de Mast wil met het Huisje van Bezinning op de Hors de stilte van Texel een openbare plek geven", aldus het college. "Mensen worden uitgenodigd om de stilte van Texel te vertalen in poëtische teksten en een stem te geven aan de wind, de lege stranden, de vogels en de Noordzee."

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!