Logo texelsecourant.nl
De karting aan de Akenbuurt bij Den Burg.
De karting aan de Akenbuurt bij Den Burg. (Foto: Wilma Slont)

'Legalisering bij karting kon niet'

  Politiek

Bij het maken van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied in 2013 is bekeken of de bestaande speeltuin, midgetgolf en parkeerplaatsen bij de Karting Texel aan de Akenbuurt gelegaliseerd konden worden. Dat was niet het geval.

Dat blijkt uit een toelichting van het college op de handhaving tegen de speeltuin, midgetgolf en parkeerplaatsen die al twintig jaar aanwezig zijn bij de karting op een stuk grond met een agrarische bestemming. Dat er alsnog wordt gehandhaafd,  leidde tot verbazing bij D66, VVD en Sterk Texel die vragen stelden aan burgemeester en wethouders.

Volgens een feitenrelaas van het college diende de karting in februari 2013, toen het nieuwe plan Buitengebied in de maak was, een verzoek in om de aanwezige voorzieningen positief te bestemmen.

Toen de raad in juni 2013 het nieuwe bestemmingsplan vaststelde, bleef de grond echter agrarisch en daar werd geen beroep tegen ingesteld, waardoor de agrarische bestemming onder de speeltuin, midgetgolf en parkeerplaatsen volgens het college onherroepelijk is geworden.

Na de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied startte het college alsnog met 35 handhavingszaken waarvan duidelijk was geworden dat legalisering niet meer aan de orde was.

Op 18 januari 2016 ging er een zogeheten voornemen tot aanschrijven naar de kartingbaan als voorbode van de handhaving. Karting Texel diende bezwaar in tegen het voornemen en deed ook een principe-verzoek tot legalisering, maar dat werd eind 2016 door het college afgewezen.

Volgens de toelichting die aan de politieke partijen is gestuurd, wordt er gehandhaafd omdat het belang van het behoud van het agrarisch areaal op het eiland van groter belang wordt geacht dan het belang van Karting Texel om van handhaving af te zien.

De vraag wanneer er voor het eerst geconstateerd is dat de sinds 1997 aanwezige speeltuin, midgetgolf en parkeerplaatsen van de karting in strijd waren met de bestemming, is volgens het college niet meer te beantwoorden.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!