Logo texelsecourant.nl

"Geen actie meer voor Koger begraafplaats"

  Politiek

Burgemeester en wethouders ondernemen geen verdere stappen meer voor een begraafplaats in De Koog.

Dat heeft het college in antwoord op vragen van D66 laten weten. Burgemeester en wethouders hadden al afgezien van een natuurbegraafplaats en ook voor een gewone begraafplaats wordt geen actie meer ondernomen.

Het college gaat ook niet verder meer onderzoeken of er gronden in de buurt van De Koog zijn die als begraafplaats ingericht kunnen worden. 

De omgeving van de Kamerstraat (het gebied achter "Rien sans peine") was langere tijd in beeld voor een begraafplaats, maar dit plan stuitte op weerstand in verband met de waterhuishouding.

De gemeente kwam daarna met het Kamperfoeliebos en een bosgedeelte tussen de Boodtlaan en het parkeerterrein bij paal 21 als alternatieve locaties, maar die terreinen zijn in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer en dat heeft geen beleid voor begraven in de natuur.

Volgens de antwoorden van het college aan D66 beschouwt de directie van Staatsbosbeheer "natuurbegraven primair als een project van Natuurmonumenten". De dorpscommissie van De Koog legt zich nog niet neer bij het idee dat De Koog het zonder begraafplaats zal moeten stellen.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!