Logo texelsecourant.nl

"Maak parkeerplaats van ijsbaan"

  Politiek

Texel 2010 wil dat de ijsbaan in Den Burg zo aangepast wordt dat deze in de zomermaanden als parkeerplaats gebruikt kan worden. Dat staat in een voorstel dat de partij zal indienen tijdens de Speciale Raadscommissie 'Programmabegroting' van 12 juli. 

"De parkeerproblematiek in Den Burg is groot. En dat vinden wij een urgent probleem. Zeker ook omdat we parkeergeld vragen; dan moet je ook parkeerruimte bieden. In het Actieplan Mobiliteit wordt dat ook geschetst: de komende jaren worden dan ook verschillende mogelijkheden onderzocht. Wij vinden dat (een deel van) de oplossing van de parkeerproblemen in Den Burg voor de hand ligt: we willen dat de IJsbaan -gezien ook zijn centrale ligging, als toegangspoort voor de Groeneplaats- geschikt wordt gemaakt voor parkeren."

Er moet wel één en ander gebeuren om de parkeerplaats de realisren. "Om parkeren op de ijsbaan mogelijk te maken zal het gebied verhard moeten worden, op een wijze die het tevens mogelijk maakt het terrein in de winter (als de toeristische parkeerdruk ook veel minder is) met een laagje water in een IJsbaan te transformeren (waarop ook sneller geschaatst zal kunnen worden)", geeft de partij aan. 

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Om mensen met een economische en/of maatschappelijke binding aan Texel voorrang te geven op de woningmarkt wil het college een koopprijsgrens instellen van €450.000,- (en een huurprijs van €720,42). Alleen boven die prijs mogen niet-Texelaars kopen/huren.Reageren!