Logo texelsecourant.nl
Natuurontwikkeling in het gebied van de Hanenplas.
Natuurontwikkeling in het gebied van de Hanenplas. (Archieffoto: Gerard Timmerman)

Motie tegen meer natuur gaat van tafel

  Politiek

Een motie met het verzoek om verdere natuurontwikkeling op Texel aan banden te leggen, is woensdagavond toch niet in stemming gebracht tijdens de raadsvergadering.

De VVD trok zich als eerste terug om de motie in stemming te brengen, later gevolgd door Texels Belang. Volgens deze partijen was de uitleg die gedeputeerde Esther Rommel van de provincie Noord-Holland dinsdagavond in De Pelikaan had gegeven duidelijk, waardoor de motie volgens hen overbodig was geworden.

De gedeputeerde gaf dinsdagavond in De Pelikaan aan voor de verdere ontwikkeling van natuur eerst aan de overkant te kijken. Ze stelde ook dat er op Texel geen sprake zou zijn van onteigening van grond ten behoeve van verdere natuurontwikkeling. Directe aanleiding was de mogelijke omzetting van agrarische grond tussen de Jan Ayeweg en het Lageweggetje bij Den Hoorn naar natuurgebied.

Texel 2010, die met de motie was gekomen, wilde hem wel indienen, maar kreeg daarvoor evenmin de benodigde steun van het CDA (waarvan de naam ook boven de motie prijkte) waarna de motie van tafel ging.

Het logo van GroenLinks stond eveneens boven de motie, maar dat was per abuis; de partij was het niet eens met de motie en wilde eerst concrete voorstellen zien voordat ze een afweging wilde maken.

De PvdA verbaasde zich over de opstelling van de andere partijen, onder meer omdat er woensdag aan het begin van de middag nog een herziene versie van de motie tegen verdere natuurontwikkelingen via de mail voorbij was gekomen.

De sociaaldemocraten spraken van een 'rellerige motie' die in het café leek te zijn opgesteld en meer bedoeld leek om naar buiten toe even een punt te maken. Het kwam uiteindelijk niet tot stemming, waardoor de gezamenlijke motie van de partijen om een vuist te maken tegen verdere natuurontwikkeling van tafel ging.

Bij GroenLinks heerste verbazing dat Texels Belang en VVD de uitleg van de gedeputeerde zo duidelijk vonden. Volgens GroenLinks had de gedeputeerde weliswaar aangegeven de blik op de overkant te richten, maar bleef het in de lucht hangen wat ze doet als aan de overkant onvoldoende ruimte wordt gevonden voor de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!