Logo texelsecourant.nl
Foto: Peter van der Zwart

Kritiek op hanteren WOZ-waarde als "reële verkoopprijs" in Huisvestingsverordening

  Politiek

De Huisvestingsverordening die voor vanavond op de agenda van de raad staat, is een heet hangijzer. Heikel punt is onder meer de zogeheten "vruchteloze aanbieding".

Dat is de periode (voorstel 13 weken) dat een aanbieder de woning (onder de koopprijsgrens van €450.000,-) moet hebben aangeboden voor maximaal 110 procent van de WOZ-waarde (volgens het college is dat de "reële prijs"), alvorens het ook aan niet-Texelaars aan te bieden. 

Vorig jaar kwam Texel in het nieuws als één van de 26 gemeentes in Nederland die afgelopen jaar een onvoldoende kregen voor het vaststellen van de WOZ-waarde. Vorig jaar zei gediplomeerd WOZ-taxateur Paul van Heerwaarden daarover in de Texelse Courant. "De taxatie van woningen gebeurt centraal in Leeuwarden. Er wordt gekeken naar de gerealiseerde waarde rond peildatum (een jaar eerder) van vergelijkbare huizen. Dat gaat volledig computergestuurd en is een gemiddelde waarde. Die dus altijd moet worden gecorrigeerd, omdat woningen nu eenmaal verschillen."

Een familie Pruiksma-Krijnen die vorige week een zienswijze over dit onderwerp stuurde, raadpleegde de website www.wozwaardeloket.nl, met daarop de WOZ-waarden van alle koopwoningen van Nederland "Een korte zoektocht leert dat de verschillen tussen de WOZ waardes tussen dezelfde types woningen (zelfde staat van onderhoud, modernisering, verbouw, uitbouw, etc) op kunnen lopen tot €70.000(!) Dat geldt ook voor woningen onder een waarde van €450.000,-."

Dat zou kunnen tot gevolg kunnen hebben dat iemand die een woning te koop zet, en dit moet doen voor 110 procent van de WOZ-waarde, verplicht is het huis (ver) beneden de marktwaarde en hoogte van de hypotheek, aan te bieden. De familie waarschuwt dat mensen daardoor in de problemen kunnen  komen. Bijvoorbeeld iemand die naar de overkant moet verhuizen en elders een (duurder) huis moet terugkopen. Wethouder Huisman nuanceert dat. De verkoper mag zelf bepalen voor welke prijs hij/zij een huis aanbiedt aan mensen die economisch of maatschappelijk aan Texel zijn gebonden. Maar als blijkt dat het huis voor die prijs niet te verkopen is, mag het pas aan iedereen worden aangeboden als de verkoper kan aantonen dat het 13 weken te koop heeft gestaan voor maximaal 110 procent van de WOZ-waarde. 

Bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waarde, met als peildatum 1 januari van het jaar ervoor, is mogelijk, maar hiermee is de nodige tijd gemoeid. Tijd die een verkoper niet altijd heeft.

De familie pleit ervoor dat als de gemeente Texel besluit dat de WOZ-waarde wordt gebruikt als basis van de maximale hoogte van de vraagprijs van de te verkopen woning, een huiseigenaar voordat de huisvestingsordening ingaat de gelegenheid moet krijgen om bezwaar aan te tekenen op de hoogte van de huidige WOZ-waarde (dus niet de peildatum).

Beter zou de inzender van de zienswijze het vinden als de gemeente besluit de WOZ-waarde uit de passage over "vruchteloze aanbieding" te schrappen en te vervangen door "marktwaarde", te taxeren door een onafhankelijke makelaar.

D66 en GroenLinks pleiten er vanavond in een amendement voor om de periode van vruchteloze aanbieding te verlengen van 13 naar 24 weken.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!