Logo texelsecourant.nl
Foto: Bron Gemeente Texel

GL en D66: "ZZP'ers ook economisch gebonden"

  Politiek

GroenLinks en D66 vinden dat ZZP'ers ook de status van "economisch gebonden" horen te hebben en straks dus ook onder de koopprijsgrens mogen kopen.

Beide partijen dienen daarvoor vanavond een amendement in, tijdens de behandeling van de Huisvestingsverordening. Op grond daarvan mogen alleen bewoners die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan Texel een huis kopen beneden de koopprijsgrens of huren beneden de huurprijsgrens.

"Wij beseffen dat het lastiger is voor een ZZP-er om de noodzaak van het op Texel gevestigd moeten zijn aan te tonen. Maar kijkend vanuit het belang van de ZZP-er voor Texel (veel Texelse bedrijven en inwoners doen een beroep op een ZZP-er), vinden wij dat we de huisvestingsverordening ook voor ZZP-ers moeten openstellen.

Dat dit een voor de gemeente lastig handhaafbare of uitvoerbare regeling is, is wat ons betreft geen argument om de ZZP-ers dan maar uit te sluiten.

We beseffen ook dat er criteria moeten zijn waaraan een ZZP-er moet voldoen om te kwalificeren als 'economisch gebonden'. Wij denken daarbij aan de volgende zaken:

- Peiljaar: het afgesloten belastingjaar

- Minimaal de helft van het als ZZP-er verdiende inkomen moet afkomstig zijn van Texel opdrachten (via Texelse ondernemingen of Texelse inwoners)

- De ZZP-er verdient minimaal de bijstandsnorm

Een economische binding wordt aanwezig geacht als een woningzoekende beschikt over een arbeidscontract van ten minste een jaar bij een bedrijf/werkgever op Texel of vanuit een bedrijf/werkgever tewerkgesteld op Texel, waarmee een inkomen wordt verkregen van ten minste bijstandsniveau, zodat het huishouden van deze woningzoekende economisch onafhankelijk is. Dit geldt ook voor een woningzoekende die werkzaam is als zelfstandige en kan aantonen minimaal de helft van het als ZZP-er verdiende inkomen afkomstig is van Texelse opdrachten (via Texelse ondernemingen of Texelse inwoners) waarmee hij/zij minimaal de bijstandsnorm verdient.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!