Logo texelsecourant.nl
Foto: Politie

Controle op "ondermijnende criminaliteit"

  Politie

Gemeente en politie hebben met verschillende samenwerkingspartners de afgelopen week op 13 verschillende locaties controles uitgevoerd, gericht tegen "ondermijnende criminaliteit".

De controles richtten zich onder meer op arbeidsuitbuiting, adresfraude, illegale vreemdelingen, brandveiligheid, bouw- en woningtoezicht, mensenhandel en naleving van de drank- en horecawetgeving.

Bij de controles waren inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vreemdelingenpolitie en sociale recherche betrokken. Tevens waren er medewerkers aanwezig die, indien nodig, inwoners met een psychiatrische beperking of met sociaal- economische problemen zouden kunnen begeleiden.

Bij de controles op bedrijventerreinen zijn geen grote onregelmatigheden aangetroffen. Wel zijn bij deze integrale controles drie personen aangetroffen zonder verblijfsrecht in Nederland, zeven personen die niet stonden ingeschreven op de locatie waar zij woonachtig zijn en was er sprake van illegale bewoning. Daarnaast was een persoon met uitkering aan het werk.

Ondermijnende criminaliteit is volgens de gemeente misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt. "Dit soort criminaliteit wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden en gaat regelmatig gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie. Mensenhandel, de productie van en handel in drugs, witwassen, financieel-economische criminaliteit (fraude) en cybercrime: het draait allemaal om het verdienen van zoveel mogelijk geld. Ondermijning, in welke vorm dan ook, moet 'integraal' worden aangepakt. Dit betekent dat overheidsorganisaties samenwerken om criminaliteit te bestrijden."

Integraal samenwerken heeft tot gevolg dat overheidsorganisaties elkaar steeds vaker weten te vinden en sneller en eenvoudiger tot besluitvorming over kunnen gaan. Er zullen de komende tijd meer van dit soort controles worden gehouden.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!