Logo texelsecourant.nl
Leerlingen bezig met zelfstudie op een van de leerpleinen van de OSG.
Leerlingen bezig met zelfstudie op een van de leerpleinen van de OSG.
TipTexel

TipTexel.nl: Onderwijs in verandering

  Onderwijs

Begin een gesprek over het onderwijs op Texel en iedereen heeft wel iets te vertellen. Niet raar, het onderwijs is op diverse fronten aan veranderingen onderhevig. De Texelse Courant legt de komende weken via TipTexel een aantal vragen voor het onderwijs op het eiland om meningen en opvattingen van Texelaars te peilen. Vooruitlopend daarop een kort overzicht van de veranderingen in het onderwijs.

De grootste verandering vindt momenteel plaats op de OSG in Den Burg waar begin dit schooljaar het 'gepersonaliseerd leren' schoolbreed werd ingevoerd. De kinderen krijgen nog steeds klassikaal les, maar hebben ook wekelijks een aantal keuze-uren gekregen waarin ze op school achter de computer met zelfstudie bezig moeten zijn. Het moet ertoe leiden dat leerlingen leren zelf keuzes en planningen te maken.

De meningen over het nieuwe systeem zijn verdeeld. De ene ouder is enthousiast, de ander maakt zich grote zorgen. Blijft mijn kind overeind, gaat het niet te ver achterlopen, krijgt het nog wel voldoende les, zijn zorgen die je hoort. Voor het ene kind is meer zelfstandigheid een uitkomst, terwijl anderen er nog niet aan toe zijn. Positieve geluiden zijn dat het gepersonaliseerd leren aansluit op de basisscholen waar het zelfstandig leren op leerpleinen al een paar jaar in opmars is.

Toekomst

Een ander belangrijk punt voor de OSG is de toekomst, vooral na het afketsen van de beoogde bestuurlijke fusie met Scholen aan Zee in Den Helder. Het college, nu nog schoolbestuur van de OSG, wil een nieuwe toekomstvisie opstellen waaruit blijkt hoe de scholengemeenschap op het eiland overeind kan blijven met een dalend aantal leerlingen (van circa 850 nu naar 600 in 2025). Financieel moet dat allemaal te behappen zijn. Een harde voorwaarde voor het schoolbestuur is dat er op Texel in ieder geval een gebouw blijft waar lessen worden gegeven. Het gepersonaliseerd leren moet bijdragen aan het behoud van het voortgezet onderwijs op het eiland.

Maar een gegeven is ook dat de school al een aantal moeilijke jaren achter de rug heeft en dat heeft in de dagelijkse praktijk een wissel getrokken op medewerkers. Van belang is ook de eilandpositie. Er zijn ouders die hun kind elders op school hebben gedaan voor goed onderwijs, maar de meeste Texelse kinderen zijn op de OSG aangewezen, dus de kwaliteit van het onderwijs zal goed moet zijn en blijven. Een rondje langs het voorgezet onderwijs in Den Helder, op Wieringen en in Schagen leert dat daar amper Texelse kinderen zijn. Op de Adriaan Roland Holstschool in Bergen (voortgezet vrije schoolonderwijs) zitten acht Texelse kinderen.

Basisscholen

De basisscholen op het eiland staan vooral voor de vraag hoe om te gaan met de krimp van het aantal kinderen die al een paar jaar uit de bevolkingscijfers naar voren komt. De oplossing ligt op het moment in het realiseren van het onderwijscentrum in Den Burg. Dat moet de nieuwe plek worden voor de basisscholen in Den Burg. Idee is dat het onderwijscentrum tevens ondersteuning biedt aan de basisscholen in de buitendorpen, zodat die zolang mogelijk open kunnen blijven. De vraag is hoe lang dat gaat lukken.

De vraag is ook of kinderen gebaat zullen zijn bij een onderwijscentrum waar honderden kinderen rondlopen of dat een kleine school waar je elkaar kent toch meer voordelen biedt. De meeste Texelaars zijn het laatste gewend, dus een groot gebouw met veel kinderen is een gedachte om aan te wennen.

Meepraten

Binnenkort ontvangen de deelnemers van TipTexel de nieuwe raadpleging via de mail. Nog niet ingeschreven, maar wel een mening over dit onderwerp? Meld u dan alsnog aan voor TipTexel en praat mee over diverse onderwerpen die spelen in de Texelse samenleving. 

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!