Logo texelsecourant.nl
De grond langs de Nieuwlanderweg en het Waalenburgerdijkje.
De grond langs de Nieuwlanderweg en het Waalenburgerdijkje. (Foto: Jeroen van Hattum)

Vier hectare grond wordt weer agrarisch

  Natuur

Een stuk grond langs de Nieuwlanderweg en het Waalenburgerdijkje staat op de nominatie weer een agrarische bestemming in plaats van de bestemming natuur te krijgen.

Het gaat om een lap grond van vier hectare die grenst aan Waalenburg, maar geen onderdeel van het natuurgebied uitmaakt. De grond is in handen van Natuurmonumenten en die heeft de betreffende vier hectare niet nodig voor het zogeheten Natuurnetwerk Nederland (voorheen de ecologische hoofdstructuur).

Het college is bereid mee te werken aan de wijziging van de bestemming. Bedoeling is dat de grond de bestemming 'Agrarisch - Binnenduinrand' krijgt.

De wijziging kan volgens het college alleen plaatsvinden op basis van een nieuw bestemmingsplan; het bestemmingsplan Buitengebied uit 2013 biedt geen mogelijkheden om 'natuur' te wijzigen in 'agrarisch'.

Natuurmonumenten heeft inmiddels een ontwerp-bestemmingsplan ingediend. Zodra dat volgens het college aan alle eisen voldoet, wordt het ter inzage gelegd.

Het bestaand gebruik van de grond is agrarisch. Als de bestemmingsplanprocedure is afgerond komt het bestaand gebruik volgens het college ook weer in overeenstemming met de bestemming.

Wethouder Edo Kooiman (ruimte) gaf aan erg blij te zijn dat er vier hectare bijkomt in het landbouwareaal.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Aanwezigheid van de pers werkt belemmerend om vrijuit te kunnen sprekenReageren!