Logo texelsecourant.nl
Waddenzee.
Waddenzee. (Foto: Janet Brouwer)

Nieuwe afspraken voor Waddenzee

  Natuur

Een paradijs voor broedvogels, herstel van de visstand, onderzoek naar de gevolgen van klimaatveranderingen en een verdere verduurzaming van de havens rond de Waddenzee.

Toekomstvisies voor de Waddenzee die aan de orde kwamen tijdens de dertiende Trilaterale Waddenzeeconferentie die donderdag en vrijdag in Leeuwarden werd gehouden.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en haar Duitse en Deense collega-ministers Svenja Schulze en Jakob Ellemann-Jensen ondertekenden in Leeuwarden nieuwe afspraken om de toekomstvisies te realiseren. De afspraken zijn volgens het ministerie van LNV gebundeld in het 'Verdrag van Leeuwarden'.

Er is een actieplan opgesteld om de dalende trend in het aantal broedvogels te doorbreken. Dan gaat het om het vergroten van gebieden waar de vogels kunnen broeden en het behoud van huidige broedplaatsen zoals het eiland Griend.

Er komen volgens het ministerie ook maatregelen om een dalende trend in de visstand tegen te gaan. "Om de juiste maatregelen te nemen gaan de drie landen onderzoeken wat de levenscyclus van verschillende vissoorten in de Waddenzee is. Ook wordt er gezocht naar oplossingen voor trekvissen, zoals een vismigratierivier in de Afsluitdijk. Verder is er afgesproken om rivieren langzamer te spuien. Hierdoor kunnen vissen beter wennen aan het zoute water."

De ministers hebben aangeven dat zij projecten om plastics uit het water te halen, willen ondersteunen. Dat wordt nog nader uitgewerkt. De ministers zeiden tevreden te zijn over de inzet van de havens om milieuschade aan de Waddenzee te beperken.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het besluit om de beslissing rond de toeristenbelasting te bevriezen, vergroot mijn vertrouwen in de politiek.Reageren!