Logo texelsecourant.nl
TipTexel

Toekomst van de Texelse natuur

  Natuur

Hoe gaan we om met natuur en welke ruimte geven we er aan? Moet er juist meer natuur komen of is het genoeg geweest? In de komende editie van TipTexel gaan we het hebben over natuur en landschap. Maar hoe staat Texel ervoor?

Texel beschikt over een veelzijdig landschap. Bos, duinen, de Slufter, strand, boerenland, de Hogeberg en de polders maken het een gevarieerd eiland. De afgelopen decennia is op Texel veel gedaan aan natuurontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn overal te vinden. Op papier is de invulling van Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) afgerond, maar op verschillende plekken moeten graafmachines hun werk nog doen. Dorpzicht nabij De Cocksdorp is recentelijk opgeleverd als natuurgebied, Waalenburg moet nog worden ingericht en aan de oostkant van Texel wordt momenteel gewerkt aan allerlei gebieden.

Aan de ene kant een toename van natuurgebied, met als keerzijde afname van de oppervlakte landbouwgrond. De afgelopen decennia hebben de boeren bijna 2000 hectare ingeleverd. In 2015 had de landbouw 8.671 hectare in gebruik, waarvan 6.750 als zodanig bestemd. LTO stelt dat de hoeveelheid natuur op Texel het maximum heeft bereikt en de provincie is gevraagd gebieden die wel zijn aangewezen als natuur, maar nog niet zijn aangekocht, weer te bestemmen als landbouwgrond. Om een vitale agrarische sector te behouden, zo stelt LTO, mag de hoeveelheid volwaardige landbouwgrond niet verder afnemen. Natuurorganisaties streven hun eigen doelen na. Hoe kijken Texelaars daar tegenaan?

Een probleem dat al decennia speelt is de ontwikkelings- en overlevingskans van de schapenboeren op de Hogeberg. Er wordt al lang gesproken over verbetering van de situatie, er zijn meerdere initiatieven genomen en zelfs een Streekfonds voor in het leven geroepen. Maar tot verbetering heeft het tot dusver niet geleid. Probleem is volgens LTO de natuurbestemming en daarbij behorende natuurdoelen die op veel percelen rust. Door nieuwe liberale pachtcontracten van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten komen de bedrijven hier volgens LTO nog meer in de knel. Hoeveel zijn de schapen op de Hogeberg ons waard?

Schapen zijn al (nagenoeg) uit de duinen verdwenen en nu dreigen ze ook van de dijk te worden verwijderd. Wat vinden Texelaars daarvan?

Texel bestaat voor ongeveer de helft uit natuurgebied, het grootste deel (circa 4300 hectare) ligt in Nationaal Park Duinen van Texel. Merendeels met hoge natuurwaarden, maar ook aantrekkelijk voor recreatie. Met de groei van het toerisme, evenementen en andere activiteiten en de opkomst van allerlei nieuwe vormen van sport en recreatie, is de recreatieve druk op de natuur toegenomen. Dat brengt spanningen met zich mee. Willen we meer rustgebieden, waar de natuur prioriteit heeft, of juist meer ruimte voor sport en recreatie in de natuur? Beheer van natuur en aanleg en onderhoud van recreatieve voorzieningen, zoals fiets- en wandelpaden, brengt kosten met zich mee. Maar het Rijk stelt hiervoor minder budget beschikbaar. Mag je gebruikers voor natuur laten betalen, bijvoorbeeld door entree te heffen?

De ontwikkelingen in het Texelse cultuurlandschap staan niet stil. Minder boerenbedrijven, maar ook schaalvergroting en modernisering. Onlangs sprak Maarten van Rossem zijn afschuw uit over bouw van grote boerenschuren en andere bebouwing in het buitengebied. Moeten we de regels aanscherpen? En welke vormen van bedrijvigheid staan we wel en niet toe in het buitengebied?

Nachtelijke duisternis is door de politiek verheven tot kernwaarden, de openbare verlichting in het buitengebied is drastisch beperkt. Daarover is nogal wat te doen geweest. Hoe ervaren bewoners dit?

Duurzaamheid wordt op Texel wel met de mond beleden, maar procentueel gezien wekken we nog maar weinig van onze benodigde energie zelf op. De mogelijkheden zijn beperkt. Getijde-energie biedt vooralsnog weinig soelaas, zonneweiden mogen niet, een proef met biogas moet zich nog bewijzen. Windmolens zijn een beladen thema en windenergioe komt hier maar niet van de grond. Maar wil Texel in de eigen energiebehoefte voorzien, dan kunnen we niet zonder windmolens, menen voorstanders. Voorstanders zien er een icoon in van duurzaamheid, tegenstanders vinden het juist een aanslag op het landschap. De politiek weigerde vorig jaar mee te werken aan een draagvlakonderzoek. Een mooi onderwerp voor TipTexel.nl.

Over TipTexel

Het aantal Texelaars dat zich aanmeldt voor TIPTexel, de raadpleging van de Texelse Courant in samenwerking met TOPonderzoek, blijft groeien. Al rond de zeshonderd mensen hebben zich aangemeld voor het initiatief dat vandaag zijn derde editie kent. Na het parkeerbeleid en het onderwijs is nu het onderwerp natuur en landbouw aan de beurt. TipTexel geeft Texelaars de kans hun mening te geven over aansprekende onderwerpen in de Texelse samenleving. Twaalf keer per jaar wordt de deelnemers gevraagd naar hun mening. Op de vragen kan toelichting gegeven worden zodat het een beter beeld geeft van de mening van de Texelaar. De redactie staat open voor te behandelen onderwerpen. Deze kunnen gemaild worden naar job@texelsecourant.nl. Aanmelden voor de raadpleging kan eenvoudig via www.tiptexel.nl. Nadat men eenmaal geregistreerd is, krijgt men iedere keer dat er een nieuwe raadpleging is automatisch een uitnodiging via de e-mail. Op TipTexel.nl zijn ook de uitslagen van de eerdere rapportages terug te lezen.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Aanwezigheid van de pers werkt belemmerend om vrijuit te kunnen sprekenReageren!