Logo texelsecourant.nl

Informatieavond 'Boeren, Vissers en Buitenlui'

  Natuur

In de schapenboet van De Waddel houden de partijen die betrokken zijn bij het project 'Boeren, Vissers en Buitenlui' woensdag 18 september een informatieavond voor alle geïnteresseerden.

Het project, gefinancierd door het Waddenfonds en STIFT, richt zich op de 'Gouden Driehoek': het gebied gelegen tussen de haven van Oudeschild, fort De Schans en de top van de Hoge Berg. Het project bestaat uit verschillende deelprojecten die aan elkaar verbonden zijn door historische inwoner Leendert den Berger. Tijdens de avond worden de verschillende onderdelen toegelicht en wordt de input van aanwezigen gevraagd op een aantal thema's zoals het Doolhof, de tuin van Brakestein en de recreatieve toegankelijkheid van het gebied. Over die thema's worden aan 'ronde tafels' ideeën uitgewisseld.

Iedereen is welkom vanaf 19:00 uur in de boet van de De Waddel (vervoermiddel parkeren bij P-bordje nabij T-splitsing Doolhof-Schansweg). Het programma begint om 19:15 uur en de avond duurt tot ongeveer 21:30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor eventuele vragen kan men contact opnemen met Staatsbosbeheer via texel@staatsbosbeheer.nl of 0222-312228.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!