Logo texelsecourant.nl
Foto: NH Nieuws

Droogte teistert Texelse landbouw: "We zijn wel wat gewend, maar dit komt niet zomaar meer goed"

  Landbouw / Visserij

Door de aanhoudende droogte dreigt een groot deel van de Texelse landbouwoogst te verdorren. "We zijn wel wat gewend, maar dit komt niet zomaar meer goed."

Voor de camera van NH Nieuws toont akkerbouwer Bart van der Star een veld suikerbieten. Het blad hangt slap en verkruimel onder zijn hand. Het is gortdroog op het eiland, er is al weken geen regen van betekenis gevallen. "We zijn op het eiland afhankelijk van wat er aan regen valt. Door het gebrek aan water op het eiland mogen we niet beregenen vanuit de sloten. Naar boven kijken en maar hopen."

De extreme droogte van de gewassen is volgens de akkerbouwers mede veroorzaakt door het werk aan de zeedijken. Waar het voor akkerbouwers verboden is slootwater te gebruiken, heeft het hoogheemraadschap wel slootwater gepompt voor het verstevigen van de nieuwe dijken. Tot woede van Arnold Langeveld van landbouworganisatie LTO. "Het frustreert me dat ze hier in de droge maand juni mee door zijn gegaan."

Het hoogheemraadschap meldt dat het gebruik van eilandwater is gestopt en dat er water van het vaste land wordt aangevoerd voor de dijken. "Er is een paar weken gekozen voor gebruik van brak water dat voor landbouw ongeschikt is en toch al naar zee zou worden uitgemalen."

Oplossing

Inmiddels werken de Texelse boeren met het hoogheemraadschap, de provincie en anderen aan een langdurige oplossing voor het waterprobleem op het eiland. Overtollig water dat in de herfst en winter valt, willen ze diep ondergronds opslaan om in tijden van schaarste op te kunnen pompen. Arnold Langeveld van de LTO is enthousiast. "Het is niet alleen voor Texel, maar ook ver daarbuiten een mooi voorbeeld voor hoe je effectief met zoet water omgaat."

Plantsoenen

Droogte ook in de plantsoenen van de gemeente. Maandag werden perken in Den Burg besproeid. Niet met leiding- of slootwater, maar uit een ondergrondse tank van 40 kubieke meter gevuld met regenwater dat afgelopen winter is gevallen.


 

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:



Reageren!