Logo texelsecourant.nl

Ministerie: Schapen mogen (voorlopig) op de dijk blijven

  Landbouw / Visserij

De schapen mogen voorlopig op de dijk blijven. Het ministerie van LNV maakt voor 2018 pas op de plaats inzake de mestwetgeving en de schapen op de dijken.

LNV meldde zeer recent de primaire (buitendijken) voortaan als "natuurlijk grasland" te beschouwen. Als gevolg van aanscherping van deze regels voor mestwetgeving zouden boeren in plaats van zestien nog maar negen schapen per hectare mogen laten grazen. Te weinig om de dijken kort te houden, de schapen dreigden door deze maatregel van de dijk te verdwijnen.

De lobby van de gezamenlijke waterschappen (waarbij ook dijkbeheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is aangesloten) en landbouworganisatie LTO die met name vorige week op gang kwam, heeft gewerkt.

LNV meldt: "Uit gesprekken met vertegenwoordigers van LTO en waterschappen blijkt alleen dat deze lijn (de dijken als natuurlijk grasland) voor problemen zorgt. Voor een deel omdat wij deze lijn laat bekend hebben gemaakt. Ook omdat er verschillende pachtcontracten en beheertypen zijn voor primaire waterkeringen."

Het betekent dat voor nu de druk voor de schapenboeren van de ketel is. Hoe het in de toekomst verder gaat, kan het hoogheemraadschap nog niet zeggen. 

LNV: "We gaan in 2018 verder in overleg met belanghebbenden. Het is belangrijk om te weten hoe wij de primaire waterkering vanuit het mestbeleid kunnen zien. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen voor mestgebruiksruimte, derogatie, mestverwerkingsplicht, maar ook de grondgebonden groei melkveehouderij."

HHNK verwerkt de info in een brief aan al de pachters. Deze zal vrijdag of zaterdag bij hen op de mat vallen.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Aanwezigheid van de pers werkt belemmerend om vrijuit te kunnen sprekenReageren!