Logo texelsecourant.nl
Maarten Drijver, voorzitter van VisNed, sprak in juli van dit jaar politici toe op de haven.
Maarten Drijver, voorzitter van VisNed, sprak in juli van dit jaar politici toe op de haven.

Steun Tweede Kamer aan vissers nog niet einde aanlandingsplicht

  Landbouw / Visserij

"Een stap in de goeie richting, want het is een draak van een regeling."

Dat zegt Maarten Drijver, voorzitter van visserijorganisatie VisNed over de opdracht van de Tweede Kamer aan staatssecretaris Martijn van Dam om er bij de EU te pleiten voor schrappen van de gewraakte aanlandingsplicht voor bijvangst.

De aanlandingsplicht wordt gefaseerd ingevoerd. In 2016 is de aanlandingsplicht voor de tongvisserij ingevoerd, in 2017 volgt voor de pulsvissers van Texel onder meer de schelvis, wijting en kreeftjes.

De vissers stoomden eerder dit jaar op naar Rotterdam, om met een publieksvriendelijke actie de politiek op de nadelen van deze regeling te wijzen. De politieke lobby had effect. Nadat de ChristenUnie het voortouw nam, schaart nu een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter het voorstel om het kabinet op te roepen zich in Brussel tegen de aanlandingsplicht uit te spreken. "We zitten er hopeloos mee in ons maag", zegt Drijver. Voor de vissers zitten er grote nadelen aan de aanlandingsplicht. Ook geven ze aan dat een flink percentage van de bijvangst zou overleven als die niet land moet worden gebracht, maar wordt teruggezet. "Probleem is dat dit vissers dit met overlevingsproeven nog niet voldoende wetenschappelijk hebben kunnen aantonen." Dit heeft vooral te maken met de methode van de proefnemingen die ver af staan van de natuurlijke habitat van vis.

Drijver wijst er op dat de Engelsen binnen de EU hebben aangedrongen om de aanlandingsplicht in te voeren. "Door de Brexit stappen zij nu uit de EU en kunnen zij mooi onder de regeling uit. Dat beginnen nu meer landen en politici in te zien."

De ondersteuning van de Tweede Kamer betekent nog niet dat de regeling van tafel is. Belangrijke visserijlanden zoals Frankrijk en Denemarken zijn namelijk felle voorstanders van de aanlandingsplicht. Nederland krijgt er dus een zware dobber aan om de EU zover te krijgen dat de regeling wordt geschrapt. Drijver: "Er is veel tegenstand in Brussel. Eigenlijk wil onze staatssecretaris ook niet, maar hij moet nu van de Kamer."

De Nederlandse vissers staat meer te doen dan politieke druk zetten. "We zijn 2014 gestart met experimenten op net-innovatie, maar moeten nog meer testen om met onze netten selectiever te kunnen vissen. Ook doen we proeven om de verwerkingslijn aan boord aan te passen waardoor vis een hogere overlevingskans heeft. Maar we hebben meer tijd nodig."

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Aanwezigheid van de pers werkt belemmerend om vrijuit te kunnen spreken



Reageren!