Logo texelsecourant.nl
Kotter op zee, foto: Ingmar de Boer
Kotter op zee, foto: Ingmar de Boer

Visserij verontwaardigd over eindrapport Waddenhuisberaad

  Landbouw / Visserij

Vissers reageren met grote verontwaardiging op het eindrapport ''Opzet en resultaten van het Waddenhuisberaad''.

In dit rapport staat de conclusie dat de visserij, inclusief de Noordzeevisserij, een sterk negatief effect heeft op het ecosysteem van de Waddenzee. Dit terwijl zij een relatief geringe bijdrage levert aan het ''economisch en sociaal culturele domein'' van het gebied. Tot die conclusie komen 25 experts, die zich in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bogen over de vraag in hoeverre menselijke activiteiten inwerken op het ecosysteem van de Waddenzee en wat hun economische waarde is. De opzet is om met deze ranking de spanning tussen de bescherming enerzijds en de economische en sociaal-culturele activiteiten anderzijds in beeld te brengen.

Garnalenvissers, Noordzeevisserij (door doorwerking naar voedselweb van de Waddenzee), mosselvisserij en sleepnetvisserij staan bovenaan de lijst met negatieve invloeden op het ecosysteem van de Waddenzee, boven stormen, stijging van de zeetemperatuur en zeespiegel, exoten, zoutwinning, gaswinning, windenergie en zandsuppletie. De experts oordelen dat onder meer havenactiviteiten, toerisme, veerverbindingen en de vaargeulen (baggeren en onderhoud) de grootste positieve impact hebben op welvaart en welzijn in het Waddengebied.

VisNed, spreekbuis van de kottervissers in Nederland, omschrijft het rapport als ''onwetenschappelijk en tendentieus''. Pim Visser: ''De focus ligt op het verdrijven van visserij van de Waddenzee. Het halen van dit doel gaat kennelijk boven de eigen wetenschappelijke integriteit.''

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Aanwezigheid van de pers werkt belemmerend om vrijuit te kunnen sprekenReageren!