Logo texelsecourant.nl

Aanvraag verkeerd ingeschat, vergunning voor yurt

  Juridisch

Een vergunningaanvraag die op het gemeentehuis niet als zodanig werd beschouwd en verwerkt heeft ertoe geleid dat "van rechtswege" automatisch een omgevingsvergunning is afgegeven voor de yurt op de Hoge Berg. Dit blijkt uit een uitspraak van de bestuursrechter in Alkmaar, die de rechtbank maandag bekend maakte.

Als gevolg van de uitspraak is er na maanden juridisch gesteggel definitief duidelijkheid over de yurt die Jacco Dros en Mariëlle Glorie van half maart tot eind oktober hebben staan op hun terrein op de Hoge Berg. In maart al nam de voorzieningenrechter het tijdelijke besluit dat de yurt het afgelopen seizen mocht worden neergezet. Maar een duurzame oplossing was er nog niet.

De voorzieningenrechter oordeelde in maart in zijn voorlopige beslissing dat de nomadentent mocht worden neergezet omdat het een tijdelijk bijgebouw was en als gevolg daarvan geen vergunning noodzakelijk was. De tent was "planologisch" gerelateerd aan het hoofdgebouw en daarmee verviel voor de gemeente de bevoegdheid tot handhaving, aldus de voorzieningenrechter.

De bestuursrechter ziet dat toch anders, zo valt te lezen in zijn vonnis. Voor de yurt – ook in de functie van tijdelijk bijgebouw - is wel degelijk een vergunning nodig. Omdat de gemeente de aanvraag echter verkeerd inschatte en niet binnen de wettelijke termijn van acht weken reageerde, kwam het aan een inhoudelijke beoordeling niet meer toe. De vergunning werd vervolgens in februari automatisch van kracht.

Toen de gemeente dit voorjaar begon te handhaven en dwangsommen oplegde, had ze het recht daartoe al lang en breed verspeeld, aldus de bestuursrechter. Die stelde de gemeente alleen in het gelijk in de kwestie rond de reclameborden aan de weg. Die zijn in strijd met de regels, aldus de rechter, die aangaf "geen enkel argument" te hebben gehoord waarom de gemeente hiertegen niet handhavend zou mogen optreden.

De kwestie rond de yurt speelt sinds het vroege voorjaar van 2016. De gemeente was aanvankelijk welwillend, maar keerde zich tegen de plaatsing van de tent toen omwonenden zich beklaagden. Uiteindelijk werd de yurt een politiek 'ding'. De gemeenteraad besloot bij motie zelfs dat de gemeente handhavend moest optreden tegen de plaatsing van de nomadentent, die Jacco Dros en Mariëlle Glorie gebruiken voor hun praktijk in yoga, meditatie, ayurveda en coaching. In combinatie met een 'homestay' maakt de yurt het mogelijk groepsarrangementen aan te bieden.


reageer als eerste
Meer berichten

Wat vindt u?

Moet de gemeente meebetalen aan het onderhoud van fietspaden van Staatsbosbeheer.Reageren!