Logo texelsecourant.nl
Wat ik zeggen wou

Innovatieve bedden?

  Ingezonden

Afgelopen vrijdag werd in de TC gemeld dat het college van b & w wil dat er op het erf van wijlen Ide Kok in Den Hoorn een "kleinschalige hoogwaardige innovatieve culturele accommodatie met 40 recreatieve slaapplaatsen" komt.

Dit moet gerealiseerd worden door "vier professionals met een Texelse binding". Wanneer we alle versluierende franje en reclametaal even wegknippen bij dit verhaal, betekent het gewoon dat er 40 toeristische bedden bijkomen voor een paar oud-Texelaars die hier een leuke stuiver hopen te verdienen in het toerisme. De inkt van het nieuwe bestemmingsplan voor Den Hoorn is nog niet droog, of de gemeente neemt al weer een loopje met de bestemming. Want die moet in dit geval uiteraard gewijzigd worden. Geen nood, want daar is de gemeente Texel buitengewoon goed in. Als ik even om me heen kijk hier in Den Hoorn: Inn de Knip, was woonbestemming, werd horecatent, stolp Vigilant van Aria Lap, was agrarisch gebouw, werd appartementenverhuur, stolp Jaap Lap aan de Kleiweg was agrarisch gebouw, werd woonstolp. En dan, als klap op de vuurpijl, het geval 'Bij Jef'. Dat was in strijd met zo ongeveer alles op het gebied van regelgeving en ruimtelijke ordening, maar hupsa, b & w en de raad geven ruim baan aan 'het enige restaurant met een ster op de Waddeneilanden". Conclusie uit deze opsomming: een bestemming is in de gemeente Texel van nul en generlei betekenis en wordt desgewenst zo overboord gesmeten. Mits je de juiste ingangen hebt bij de gemeentelijke politiek en de ambtenarij, natuurlijk.

Ter geruststelling wordt in het artikel nog gemeld dat tegenstanders straks een 'zienswijze' mogen indienen. Ik wens de indieners nu alvast veel sterkte, want dat zullen ze nodig hebben. Het toeval wil dat ik zelf deze week 'antwoord' kreeg op een zienswijze die ik bij de gemeente had ingediend. De gemeente had mij daartoe zelf in de gelegenheid gesteld, en deelde me vervolgens doodleuk mee dat ze niet op de inhoud in wenste te gaan, omdat ik geen 'belanghebbende' was , aangezien ik te ver van het terrein in kwestie af woonde. Die 'belanghebbende' is dus een stokje om mee te slaan, waarmee de gemeente zo veel mogelijk bezwaarmakers uitschakelt. In het geval van het geplande 'centrum' blijven er nog drie buren over die rechtstreeks uitzicht hebben op deze toekomstige oase van rust. Die zijn dus zeker 'belanghebbende', maar dit garandeert verder nog niets, aangezien wij met het geval "Bij Jef" gezien hebben dat volkomen redelijke bezwaren gewoon terzijde geschoven worden, en dat de gemeente en de rechtbank leuk samenwerken om de buurman het leven zo zuur mogelijk te maken. Dit plan om het aantal toeristen, auto's en de drukte op Texel weer verder te laten stijgen - want dát is het, en niets anders - zou "passen binnen de Texelse Principes en voldoen aan de kernwaarden". "Texelse Principes en kernwaarden", hoe verzinnen ze het allemaal! Nog meer reclamepraat, nog meer vlaggetjes die de lading moeten dekken. En waar haalt de gemeenteraad, die zelf helemaal niet weet hoeveel toeristische bedden er überhaupt op Texel zijn, die 400 "innovatieve bedden" vandaan? Uit de hoge hoed, precies zoals de ECB uit het niets miljarden tevoorschijn tovert om failliete banken te redden.

Er gaan de laatste tijd steeds meer stemmen op om paal en perk te stellen aan de ongebreidelde, door de gemeente voortdurend gefaciliteerde, groei van het toerisme. En terecht: genoeg is genoeg!

Kees Bruin, Den Hoorn

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!