Logo texelsecourant.nl
Wat ik zeggen wou

Draagvlakonderzoek

  Ingezonden

Met verbazing namen we kennis van het gegeven dat een meerderheid van de raad voornemens is een burgerinitiatief dat vraagt om een draagvlakonderzoek naar windmolens af te wijzen. De partijen VVD en Texel 2010, beide coalitiepartijen, behoren tot de afwijzers. Vreemd, want in het samenwerkingsakkoord rept men nadrukkelijk over het inzetten op wat men noemt Burgerkracht.

De coalitie wenst ' .. een verzameling ambitieuze, deskundige, creatieve, vrije denkers die samen advies geven en niet schromen daarbij moderne werkwijzen in te zetten' te faciliteren. 'Mensen moeten en willen betrokken worden daar waar het de eigen leefomgeving of leefomstandigheden betreft.' en '..maatschappelijke initiatieven in de zorg, op het gebied van wonen of het inrichten van de eigen leefomgeving zullen we dan ook omarmen en faciliteren.' Beide coalitiepartijen hebben zich eveneens geschaard achter de ambitie van Texel om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Overbodig is het op te merken over drieënhalf jaar 2020 is. Texel wekt op dit moment 4% van de zijn energie zelf op. Dat is een ondergemiddelde hoeveelheid in vergelijking met andere gebieden in Nederland. Er kan veel gebeuren in drieënhalf jaar, maar dan moet er wel razende vaart worden gemaakt.

Een draagvlakonderzoek is nog geen windmolen. Het is een democratisch verzoek van betrokken burgers met kennis van zaken om op een democratische manier meer burgers te betrekken bij de ambitie om als eiland schone energie op te wekken, en een signaal aan ons allemaal om vaart te maken en knopen door te hakken. De argumenten van de partijen die het draagvlakonderzoek afwijzen, anticiperen op de mogelijke uitkomst van zo'n onderzoek. Het beleid van de provincie biedt er geen ruimte voor, of het past niet in de kernwaarden van Texel. Maar beleid is niet in beton gegoten, en dat het duurzaam opwekken van energie overeenkomstig de kernwaarden en de ambities van Texel is, zal niemand betwijfelen. Belangrijker is: Het is geen antwoord op de vraag die voorligt. En het maakt het samenwerkingsakkoord van de coalitiepartijen, het faciliteren van burgerinitiatieven en het omarmen van betrokken burgers, volstrekt ongeloofwaardig.

De vraag die voorligt is eenvoudig: Kunnen we in plaats van te gissen, peilen of er animo is voor grote windmolens onder de Texelaars? Wij hopen van harte dat er aanstaande woensdag tijdens de raadsvergadering democratischer argumenten ter tafel komen dan bovenstaande en dat we, of het nou met grote of kleine windmolens is, met zonne- of getijdenenergie, met slimme en betaalbare maatregelen voor bedrijven en woonhuizen, of met een combinatie van maatregelen, vaart kunnen maken richting 2020.

(We sturen deze brief ook aan de griffier. Mensen die nog mee willen ondertekenen kunnen een mail sturen met hun volledige naam naar judith.ploegman@gmail.com.)

Menno Timmer, Kees Groenewoud, Linsey Blom ,Cor van Heerwaarden, Hans Westerlaken, Esther Koorn, Map Westerlaken, Klaas Koch, Iris van der Burght, Elsa Oskam, Wouter de Waal, Suzan Wuis, Femmy Saal, Annette van Ruitenburg, Corina Hordijk, Marleen van Iersel, Jesse van Overmeeren, Ingmar Zutphen, Gijs van Dijk, Els ten Napel, Eva Mondeel, Margriet van Beek, Marije van Overmeeren, Neis Bol, Roland Dob, Martine Westerlaken, Edwin Boering, Robin Konijn, Lotte van de Belt, Pepijn Lijklema, Judith Ploegman, IJsbrand Kikkert, Ben Evers, Simone van Tilborg, Remmelt Loos van Meijel, Erik Broekman, Christine Groen, Marike Westerlaken, Arjen de Vos, Carst Komdeur, Rossano Marci, Ruurd Elzinga, Maria Trap, Jeroen Groot, Natalie Broekman, Cees Aris Trap, Henk van Atteveldt, Morten Eschweiler, Job Schepers, Josefien Tideman, Hendrik-Jan Trooster, Petra Schut, Bart Heijnen, Aglaia Westra, Rene Wind, Mirjam Arkenbout, Ina Platte-Boon en Eva Groot. 

Meer berichten
 

Wat vindt u?

e gemeente moet strenger handhaven op eigenaren die de stront van hun hond niet opruimen.Reageren!