Logo texelsecourant.nl
Foto:

Op zoek naar Texelse archieven

  Historie

Voor haar afstudeerstage is Savannah Aloserij, student aan de Reinwardt Academie, op zoek naar archieven over Texel en wat Texel maakt zoals het is.

Ze houdt zich tijdens haar stage bij het Regionaal Archief Alkmaar dan ook bezig met het in kaart brengen van welke archief(collecties) met betrekking tot Texel zich waar bevinden en wie daarvoor het aanspreekpunt is. Zo kan het Regionaal Archief Alkmaar haar publiek beter van dienst zijn en doorverwijzen naar de juiste personen, plekken en organisaties op Texel zelf als men vragen heeft over (de geschiedenis van) Texel. Door middel van deze oproep wilt Savannah te weten komen welke personen, families, bedrijven, verenigingen, religieuze instellingen, clubs, stichtingen en commissies archief(collecties) in huis hebben. Ze vraagt om te werken aan haar onderzoek. Voor vragen of interesse kan worden gemaild naar s.aloserij@archiefalkmaar.nl.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Om mensen met een economische en/of maatschappelijke binding aan Texel voorrang te geven op de woningmarkt wil het college een koopprijsgrens instellen van €450.000,- (en een huurprijs van €720,42). Alleen boven die prijs mogen niet-Texelaars kopen/huren.Reageren!