Logo texelsecourant.nl
Sonarbeeld van het gevonden wrak bij de Razende Bol.
Sonarbeeld van het gevonden wrak bij de Razende Bol. (Foto's Hans Eelman)

Nog veel vragen te beantwoorden na vondst wrak bij de Razende Bol

  Historie


Wie is de eigenaar? Is het een oorlogsgraf? En vooral: is het werkelijk de Minotaur?

Vragen te over naar aanleiding van de vondst van het scheepswrak bij de Razende Bol, waarvan wordt vermoed dat het de in 1810 gestrande Minotaur betreft waarbij meer dan 500 opvarenden het leven lieten. Hulpstrandvonder Hans Eelman wil er zo snel mogelijk over om de tafel met "zijn baas", burgemeester Michiel Uitdehaag van Texel. Dat gesprek is vooralsnog gepland op 19 december.

Zeker is dat er nader onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld om te bepalen of het een oorlogsgraf betreft. Van belang ook de vraag: wie is de eigenaar? Als het de Minotaur is, een Engels marineschip, dan betekent dat nog niet automatisch dat Engeland de eigenaar is. Eelman: "Nederlands was toen Frans grondgebied. Het zou niet voor het eerst zijn dat in dat soort gevallen de toenmalige bezetter het eigendom claimt." Er dient ook rekening te worden gehouden met de Erfgoedwet. Daarin zou volgens Eelman staan dat wrakken als onroerend goed dienen te worden beschouwd.

Vragen te over, zeker is wel dat als het werkelijk het restant van de Minotaur is, het om een vondst van grote historische waarde gaat. Zekerheidshalve houdt de politie te water een oogje in het zeil, ook omdat het door uitsteeksels en rondzwevend touw riskant is om er te varen.

Intussen worden de archieven volop geraadpleegd. Eelman heeft via internet in het maritiem museum in Greenwich de bouwtekening van het schip opgedoken en vergelijkt die met de sonarbeelden.

Irene Maas stuitte in het oud-archief van de gemeente op de notulen van de "Municipaliteit" van de "Vergadering den 24e van Wintermaand 1810": "Dat in de nagt tusschen 22 en 23 dezer Maand op de Noorderhaaks even buiten ons Eiland is komen te vervallen en voorts totaal te verongelukken, het Engelsche Oorlogschip the Minotaur Capt. John Barrith, van welkers Equipagie volgens informatie bestaande uit 519 Koppen, slegts 123 Man, waaronder 2 Luitenants, 5 Cabots en eenige Dekofficieren, alhier aangekomen zyn, en allen de overige verongelukt, zonder dat van hier de minste mogelykheid is geweest, iemand meer te kunnen redden... Dezelve Schipbreukelingen, door ons zo veel mogelyk verwarmt, verkwikt en van Spys en drank voorzien..."

Loodsen Fulps Jansz Krijnen, Leendert Kok, Wijbrand Kooiman en Cornelis de Jong werden voor "dapperheid en menschlievendheid" door "Zyne Majesteit den Keizer" beloond met een gedenkpenning.


Tekening van de Minotaur uit het Maritiem Museum in Greenwich, gevonden door Hans Eelman. 


Gevonden kruidlepel, die aan boord werd gebruikt om een 9 kaliber kanon te vulllen. Waarschijnlijk afkomstig van het wrak. 

 

Mensenlijk bot, gevonden nabij het wrak. 


Hulpstrandvonder Hans Eelman op de Razende Bol bij het restant van een vat olie, eveneens waarschijnlijk afkomstig uit het wrak. 


Judith van der Zee en André Eelman van Schipbreuk en Juttersmuseum Flora met een Engelse marinevlag die enkele jaren geleden op de Razende Bol werd gevonden en mogelijk afkomstig is van de Minotaur. 


 

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De gemeente treedt streng op tegen Illegale verhuur aan toeristen. Het is goed dat burgers daarbij helpen door illegale situaties door te geven aan de gemeente. Mee eens of niet mee eens?Reageren!