Logo texelsecourant.nl

'Kijken naar alcoholproblemen ouderen'

  Gezondheid

Burgemeester Michiel Uitdehaag laat uitzoeken hoe groot de alcoholproblemen bij ouderen op Texel zijn.

Dat zegde hij toe, nadat raadslid Elias Marseille (GroenLinks) het onderwerp had aangekaart in de raadsvergadering.

De politieke partijen spraken daar over beleid om het alcoholgebruik onder jongeren te matigen en het drugsgebruik terug te dringen.

Marseille, zelf 18 jaar oud, trok het blikveld wat breder dan jongeren en kaartte aan dat ook bij ouderen problemen met alcohol zijn die de aandacht verdienen.

De burgemeester zegde toe te bekijken hoe groot het vraagstuk ten aanzien van alcoholproblemen bij ouderen op Texel is. Als er aanleiding voor is, komt hij er bij de gemeenteraad op terug.

Het zogeheten Preventie- en Handhavingsplan Alcohol & Drugs 2018-2022 dat de raad aan het bespreken was, is erop gericht om de bewustwording van de risico's van alcohol- en drugsgebruik te verhogen. 

Het moet onder meer leiden tot een veilige omgeving voor jongeren om op te groeien. De gemeente wil dat bereiken door integraal samen te werken met anderen op het gebied van preventie, educatie, regelgeving en handhaving.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Aanwezigheid van de pers werkt belemmerend om vrijuit te kunnen sprekenReageren!