Logo texelsecourant.nl

Informatiebijeenkomst in de bibliotheek van RCO de Hoofdzaak.

  Gezondheid

 Persbericht

Voorlichtingsbijeenkomst: Eerste hulp bij psychische problemen

Op donderdagavond 17 mei 2018 vindt in de Bibliotheek in Den Burg een voorlichtingsbijeenkomst plaats over omgaan met psychische klachten. De bijeenkomst is van 18.00 uur tot 20.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) en is bedoeld voor inwoners van Texel die mensen hebben hun omgeving met psychische klachten, of meer willen weten hoe zij kunnen omgaan met inwoners met psychische klachten. De toegang is gratis.
Tijdens de bijeenkomst komt de cursus Mental Health First Aid  aan de orde. De cursus MHFA (eerste hulp bij psychische problemen) is vooral gericht op de omgeving van iemand met psychische klachten en helpt mensen klachten beter te herkennen en te duiden. MHFA wordt al in veel andere landen en Nederland gegeven, maar is nu ook in de Kop van Noord-Holland beschikbaar. Daarnaast vertellen voorlichters Danny Jacksteit en Miriam Leunig van RCO de Hoofdzaak over het gebruik van de Crisiskaart waarbij iemand met psychische klachten zelf in samenspraak kan aangeven wat hij/zij verwacht van mensen uit hun omgeving als het minder goed gaat.

Omgaan met mensen met psychische problemenMensen die psychische klachten ontwikkelen  willen vaak in hun eigen omgeving blijven wonen. Mensen die wonen  in Beschermd Wonen voorzieningen in de wijk  willen geaccepteerd worden en meedoen. Met de juiste professionele zorg en begeleiding en ondersteuning van buren, familie of vrienden lukt dat meestal prima. Voor een aantal mensen is het lastig aansluiting te vinden in de buurt. Het helpt enorm als mensen uit de omgeving weten hoe mensen met psychische problemen het best benaderd kunnen of willen worden.

Versterken van sociaal netwerk
De gemeenten in de Kop van Noord-Holland werken samen in het project 'Naar de Voorkant'. Het doel van dit project is het zelfstandig wonen van mensen met psychische aandoeningen gemakkelijker en beter te maken. Dit gebeurt onder andere door mensen te helpen hun sociale netwerk te versterken en de aansluiting in de wijk te bevorderen. Gemeenten, GGD, GGZ en andere maatschappelijke organisaties,  buurthuizen, wijkbewoners en cliëntenorganisaties als RCO de Hoofdzaak werken hierin samen. De GGD en GGZ- en RCO de Hoofdzaak organiseren samen de cursus Mental Health First Aid.  GGD en GGZ zijn licentiehouders van MHFA.

Ervaringsdeskundigen van RCO de Hoofdzaak geven voorlichting op Texel , ondersteunen mensen bij het herstel en helpen desgewenst mensen met het opstellen van een Crisiskaart.

einde bericht

Meer informatie : Annelies Jonk , regio coördinator RCO de Hoofdzaak : 06 23166775

Bibliotheek Texel
Met meer dan 600.000 bezoekers en ruim 36.000 leden is KopGroep Bibliotheken de grootste culturele instelling in de Noordkop
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!