Logo texelsecourant.nl
Foto: Instituut for Positive Health

Texel Samen Beter: Positieve Gezondheid

  Gezondheid

In het najaar van 2013 werd De Zorgcoöperatie Texel Samen beter opgericht.

Een groep betrokken Texelaars zag de veranderingen in de zorg aankomen en verdiepte zich in vragen als:

- Waar kunnen we straks nog op rekenen in de thuiszorg?

- Hoe regelen we dat "zelfstandig langer thuis wonen"?

- Gaat de gemeente het redden om alle nieuw taken in welzijn en zorg goed in te vullen?

- Welke prioriteiten gaat de gemeente straks stellen?

- Komt er goede samenwerking tussen gemeente en zorgprofessionals goed op gang?

Een groepje van vijf mensen verdiepte zich in de geldstromen, de ontwikkelingen van de zorgvraag op Texel en voerde gesprekken met zorgprofessionals op Texel en aan de overkant. De eerste conclusies waren: probeer invloed te krijgen op de geldstromen in de zorg en probeer op de schaal van Texel samenwerkingsverbanden tot stand te brengen.

"Waar staan we nu, vier jaar later?

Wij doen mee in structureel overleg tussen zorgaanbieders en gemeente. Wij hebben goede contacten met Univé en Stichting Texels Welzijn en het Sociaal Team van de gemeente. Wij zijn regelmatig in overleg met Omring, Geriant , Woontij en andere partijen die bij Zorg en Welzijn betrokken zijn.

Positieve Gezondheid is een bekend begrip aan het worden.

Al in de eerste jaren werden wij geïnspireerd door het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Als arts en patiënt ontwikkelde zij het besef dat gezondheid niet alleen te maken heeft met lichaamsfuncties, maar dat welzijn een belangrijk deel uitmaakt van de kwaliteit van iemands leven en motiverend werkt op genezing, eventuele aanpassingen in leefstijl en gewoontes.

Zingeving blijkt door patiënten als een van de belangrijkste waarden gerekend te worden voor hun welbevinden.

Met dit gegeven werd in de traditionele gezondheidszorg weinig tot niets gedaan. Gelukkig begint hierin, onder andere door de ideeën van Machteld Huber, maar ook door anderen langzamerhand verandering te komen.

Bij het laatste bezoek aan Texel benadrukte Huber het belang van goed luisteren naar de client : waar zit het echte probleem, wat heeft die persoon echt nodig, waar is de motivatie uit te putten om zelf de regie te houden en hoe dan? Dat soort gesprekken voeren is een kunst die nog niet elke zorgaanbieder goed onder de knie heeft, het kost ook meer tijd dan het gebruikelijke in-takegesprek waarin voor de klacht een gerichte behandeling wordt ingesteld. Zorgaanbieders die er in het begin de tijd voor nemen, ontdekken echter wel, dat de patiënt gemotiveerder en meer betrokken is bij de eigen genezing en zich serieus genomen voelt.

Gelukkig is er onder de Texelse zorgaanbieders veel belangstelling voor deze wertkwijze. Afgelopen zomer is naar aanleiding van dat bezoek van Huber, doopr Therapie Wolf een training georganiseerd met de indrukwekkende titel "Motivational interviewing" Ook tijdens de deze maand gehouden inspraakavond bij de gemeente ten behoeve van het nieuwe beleidsplan over de zorg, kwam duidelijk naar voren dat meedoen in de maatschappij voor iedereen erg belangrijk is. Ook in de reacties in de Texelse Courant over het welzijn van de Texelse jeugd en de voorzieningen voor oudere Texelaars zoals "Tafeltje Dekje" lees je dat de mogelijkheid om samen en gezond te eten door de bevolking als onmisbaar worden

Texel Samen Beter kan de spreekbuis zijn van de burger.

Met 700 leden zijn wij al een organisatie die meetelt. Dit willen wij de komende jaren graag uitbouwen en steeds dichter bij onze doelstellingen komen zodat elke Texelaar die te maken krijgt met een fysiek, psychisch en/of sociaal kwetsbare situatie, zolang mogelijk in de eigen woon-/leefomgeving kan blijven functioneren en de eigen regie houdt."

Meer op www.texelsamenbeter.nl

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!