Logo texelsecourant.nl

Cursus mantelzorgers in Buureton

  Gezondheid

Om mantelzorgers beter toe te rusten voor hun taak, en daarmee fysieke en klachten ten gevolge van het bieden van zorg zoveel mogelijk te voorkomen, organiseren Therapie Wolf en Texels Welzijn de speciale cursus 'mantelzorgers ontlast'.

Zelf doen én ervaren zal voor de deelnemers tijdens dit programma centraal staan. En natuurlijk is er binnen het programma ook alle ruimte voor vragen én het uitwisselen van eigen ervaringen, kennis, kunde en tips. Deze cursus vindt plaats op dinsdagavond 2 mei en 16 mei, van 19:00 tot 21:00 uur in De Buureton (Beatrixlaan 43 Den Burg). Er geen kosten verbonden aan deelname. Aan deze cursus kunnen twaalf mantelzorgers deelnemen.

De eerste avond wordt  verzorgd door Margo Noom, fysiotherapeute bij Therapie Wolf. Fysiotherapie houdt zich bezig met alles wat met bewegen te maken heeft. Als het daarbij gaat om mantelzorgers ligt de focus op het geven van informatie en tips over hoe je bij het verlenen van zorg zuinig kunt zijn op je eigen lijf, terwijl de hulp die je geeft tegelijk comfortabel is voor degene die je helpt. Aan de hand van praktische oefeningen zullen er allerlei basisprincipes uitgelegd en geoefend worden. Hiermee wordt tevens de basis gelegd voor de tweede cursusdag.

De tweede avond wordt verzorgd door Ruben van Vliet, ergotherapeut bij Therapie Wolf. Als ergotherapeut streef je naar een optimale zelfstandigheid bij alledaagse activiteiten en het behoud van eigen regie. Volledige zelfstandigheid is echter niet bij elke ziekte of aandoening mogelijk en op dit moment speelt de mantelzorger vaak een grote rol. Vaak kies je als mantelzorger niet voor deze rol en is het zorgen en ondersteunen iets nieuws en best complex. Om te voorkomen dat je zelf klachten krijgt kunnen verschillende technieken zoals rolstoel rijden en iemand uit bed halen helpend zijn. Maar ook kunnen de kennis van en het omgaan met hulpmiddelen het mantelzorgen wat gemakkelijker maken. Praktische oefeningen staan deze ochtend dan ook centraal.

Voor vragen of aanmelding voor deze cursus kunt u contact opnemen met Therapie Wolf, bel 312342 of mail info@therapiewolf.nl of Texels Welzijn, bel 312696 of mail welzijn@texelswelzijn.nl.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever

Lees ook

Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!