Logo texelsecourant.nl
Gezond & Fit

Met Positieve Gezondheid meer grip op ons eigen welbevinden

  Gezondheid

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekten. "Positieve Gezondheid" is een nieuwe manier om naar onze gezondheid te kijken. Ook het vermogen om bij ziek of zeer weer snel in de oude positie terug te komen. Kortom: meer grip op de eigen gezondheid.

Bij velen geldt nu: Als je wat mankeert, dan ga je naar de dokter of de therapeut. Gezondheid is echter een veel breder begrip. Het hangt vooral samen met de veerkracht van elke individu. Arts en onderzoeker Machteld Huber van het instituut voor Positieve Gezondheid introduceert een nieuwe definitie van gezondheid. "Het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven." Een nieuwe kijk op gezondheid, die te maken heeft met alle levensgebieden: lichaamsfuncties, zingeving, meedoen, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Die zes dimensies noemt ze Positieve gezondheid. In welke mate die aanwezig zijn, blijkt na het invullen van de Spinnenwebdiagram ("De Spin van Huber). Dat kan ook via de website www.ipositivehealth.com.

Tijdens een lezing die Huber vorig jaar op het eiland gaf raakten veel Texelaars enthousiast over Positieve Gezondheid. Zoals Josien Wolf, van multidisciplinair behandelcentrum Therapie Wolf aan de Jonkerstraat. "De pijlers van Huber hebben raakvlakken met de disciplines binnen onze praktijk. Het sluit aan bij de manier hoe wij werken. We stellen de cliënt centraal en bieden ondersteuning bij het optimaal functioneren van mensen in hun leef- en werkomgeving."

Enthousiasme ook bij Joost de Veer van de Texelse zorgcoöperatie Texel Samen Beter: "Het mooie van het spindiagram is dat je door die in te vullen zelf kunt zien hoe het is gesteld met je gezondheid. Dat je bijvoorbeeld niet de nadruk legt op die ene kwaal, maar je vanuit de pijlers je gezondheid veel hoger waardeert. En dat die ook duidelijk maakt welke mogelijkheden je zelf hebt om je gezondheid te verbeteren. Vanuit het diagram kun je ook het gesprek aangaan met anderen. Je partner, je zoon, dochter of met een medewerker. Hoe kun je met elkaar tot de gewenste verbeteringen komen. Je hebt het nu meer zelf in de hand."

Voor alle duidelijkheid: Positieve Gezondheid heeft niets met alternatieve geneeskunde te maken. Wel een nieuwe kijk op gezondheid, die ons meer grip geeft op onze eigen gezondheid. "Zonder daarbij natuurlijk de huisarts en al die andere zorgverleners tekort te doen, want die blijven natuurlijk heel hard nodig. Maar we zijn er voor onze gezondheid in de loop der jaren misschien wel wat teveel op gaan leunen", vertelt Brigitte Hollands van Texels Welzijn: "Diep in ons hart weten we wel wat goed voor ons is. Maar Huber heeft het voor ons tastbaar gemaakt, ze heeft gezorgd dat alle puzzelstukjes op hun plaats vallen."

Positieve Gezondheid wordt op Texel ondersteund door twaalf professionele organisaties.

Om Texelaars er vertrouwd mee te maken, wordt binnenkort een cursus Positieve Gezondheid gegeven. 

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!