Logo texelsecourant.nl

Gezinsopstelling maakt structuur gezin zichtbaar

  Gezondheid

Coach Inge Kampen organiseert weer een nieuwe activiteit. Op zondag 1 mei vindt de 'Moeder – Gezin Opstelling' plaats.

"Een gezinsopstelling maakt de structuur en dynamiek in jouw huidige gezin zichtbaar. Het maakt helder of elk lid wel of niet in zijn natuurlijke rol zit en waar niet. Dan wordt dat tijdens de opstelling in het energetische spel hersteld. Want wanneer ieder lid in zijn eigen rol zit (ouder rol, oudste kind rol enz.) en de bijbehorende eigenschappen vervult, is er rust in het gezin en kan elk kind zich vrij ontwikkelen. Ouder(s) en kind(eren) worden meer zichzelf en dat creëert een harmonieuze sfeer", legt Kampen uit. Tijdens de opstelling kan men uitgenodigd worden om als representant te fungeren in de opstelling voor een andere vrouw.

"Zo help je elkaar en doe je prachtige, inspirerende inzichten op", vervolgt de coach. De opstelling is geschikt voor twee- en éénoudergezinnen en wordt met liefde en professie begeleid door de coach. Tijdstip: zondag 1 mei 13.00 uur -17.00 uur aan de Hoefslag 17 in Den Burg. Prijs: €49,- inclusief verse koffie, kruidenthee en lekkers. Aanmelden kan via: ingekampen@kpnmail.nl. Meer informatie via: www.ingekampencoaching.nl

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het besluit om de beslissing rond de toeristenbelasting te bevriezen, vergroot mijn vertrouwen in de politiek.Reageren!