Logo texelsecourant.nl

Bijeenkomst over welzijn Texelse jeugd

  Gezondheid

De gemeente houdt maandagavond 24 juni een tweede bijeenkomst over het verbeteren van het welzijn van de Texelse jeugd.

Dat gebeurt in het kader van het IJslands Preventiemodel dat een jaar geleden op Texel werd ingevoerd. Dat project behelst het creëren van een gezonde leefomgeving, zodat Texelse jongeren zich gelukkiger gaan voelen dan nu het geval is.

Een gezondere leefomgeving moet er ook toe leiden dat het gebruik van alcohol en verdovende middelen op het eiland op termijn omlaag gaat.

Tijdens de bijeenkomst op 24 juni staan de thema's 'welzijn', 'ouderbetrokkenheid' en 'vrijetijdsbesteding' centraal. Bedoeling is dat er ideeën op tafel komen welke verbeteringen er op die drie gebieden mogelijk zijn. Dat moet leiden tot focusgroepen die zich nader met de thema's gaan bezighouden.

De nieuwe bijeenkomst is een vervolg op een bijeenkomst die op 16 mei werd gehouden en waar de resultaten van een onderzoek onder 310 Texelse leerlingen in de derde en vierde klas van het voortgezet onderwijs bekend werden gemaakt.

Driekwart van de ondervraagden zei in dat onderzoek een (hele) goede lichamelijke gezondheid te hebben, maar een kwart dacht daar anders over. Op het gebied van de geestelijke gezondheid gaf 71,4 procent van de ondervraagde Texelse jongeren aan dat die goed is. Bij de overige 28,6 procent ging het naar eigen zeggen niet goed met de geestelijke gezondheid.

De nieuwe bijeenkomst over het welzijn van de jeugd wordt gehouden van 19:00 tot 21:00 uur in het gemeentehuis aan de Emmalaan in Den Burg. Deelnemers wordt verzocht zich van tevoren aan te melden via ijsland@texel.nl.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!