<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227802&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo texelsecourant.nl
Burgemeester Michiel Uitdehaag.
(Foto Gemeente Texel)
Burgemeester Michiel Uitdehaag. (Foto Gemeente Texel)

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Michiel Uitdehaag

  Divers

Burgemeester Michiel Uitdehaag hield deze week de nieuwjaarstoespraak, zijn eerste als burgemeester van Texel. Hieronder de volledige toespraak. 

Beste Texelaars,

Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...Toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech

Dames en heren...het gaat op veel punten goed op Texel! Afgelopen jaar is het aantal overnachtingen opnieuw toegenomen. De Lonely Planet heeft ons op de wereldkaart gezet. Er zijn toeristen genoeg om ons eiland draaiende te houden en er een goede boterham aan te verdienen. De omgeving is verschrikkelijk mooi en zal naar mijn overtuiging met de laatste natuurontwikkelingen en de Prins Hendrik Zanddijk alleen maar mooier worden. Texelaars steken in grote getale de handen uit de mouwen voor elkaar en om evenementen te organiseren.
De OSG heeft voor het eerst in jaren een basisarrangement van de inspectie, net als alle basisscholen op het eiland; de basis voor een goede opleiding voor de kinderen is daarmee behouden op Texel. Voorlopig mag er iets meer gevist worden op vooral tong, blijven we meer dan genoeg suiker én chips eten, voorzie ik dat de interesse in bloem(bollen) zeker niet afneemt en dat alles in een economische situatie in Nederland waarin mensen meer te besteden hebben dan vorig jaar: de groei is er zeker.

Volg ik het nieuws, dan lijkt het wel eens alsof het allemaal niet zo geweldig gaat in het land. Ik weet niet zeker of dat voor Texel ook geldt, maar wil er toch iets over zeggen. Hoe komt het dat we het gevoel hebben dat het niet goed gaat of dat we ontevreden zijn?
In de eerste plaats omdat er altijd wel iets is, wat minder goed gaat. naar mijn mening krijgen die zaken veel te veel aandacht...ik pleit niet voor het verzwijgen van zaken die niet goed gaan, maar we moeten uitkijken dat de balans met goed nieuws wel in evenwicht blijft.
Als voorbeeld de veiligheidssituatie op het eiland: die is goed! Daarmee niet gezegd dat er op het eiland niets plaatsvindt. Het is een goede zaak dat inbraken gewoon nog aandacht krijgen van de politie hier, omdat we het op Texel niet normaal vinden. Daarnaast ben ik blij dat we in 2016 zijn gestart en in 2017 doorgaan met voorkomen van drugsgebruik (vooral door jeugd) en het blijven aanpakken van verspreiders ervan. Texelaars: drugs, soft- en hard, zijn niet 'normaal' en stimuleren daarnaast criminaliteit.
Drugs en inbraken kunnen het gevoel van onveiligheid vergroten. Dat is begrijpelijk, maar tegelijkertijd zeg ik dat u en ik vooral risico lopen door hardrijders... in 2016 meerdere malen bewezen. Daarnaast valt me op dat we, veelal minder zichtbaar, behoorlijk wat werk hebben 'achter de voordeur'. Ik hoop met u, politie, sociaal team, onderwijs en texels welzijn we in 2017 die situaties kunnen terugdringen in het belang van de gezinnen.
Dit lijstje dames en heren is behapbaar en dus op te pakken. Het is zaak de dingen in de samenleving die goed lopen niet uit het oog te verliezen, als overheid te werken aan verbeteren van gevoel van veiligheid (en rechtvaardigheid), maar ook zelf te kijken wat u kunt doen...maar bovenal: het is op het eiland veilig en laten we vooral dat als positieve boodschap uitdragen. Misschien ook wel als argument voor mensen op het eiland te komen wonen.

Wat ook kan maken dat het gevoel bestaat dat het niet geweldig gaat, is de inperking van uw vrijheden bv door uw eigen overheid. Niet alle bouwaanvragen worden gehonoreerd, er komen geen nieuwe innovatieve bedden, bestemmingsplannen worden afgewezen of u wordt zelfs gehandhaafd. Het rijtje kan ook andersom: de door u ongewenste bouwaanvraag van uw buren wordt wél vergund, er komen nieuwe innovatieve bedden in het buitengebied, de wijziging van de bestemming van uw buren komt er helaas tóch en de buren worden gehandhaafd...Dat laatste is misschien wat minder erg, maar is nu m'n bruggetje: u heeft invloed op de regels vanuit Brussel, Den Haag, Haarlem en vooral die van de gemeenteraad...en regels zijn bedoeld om samen overeengekomen waarden op Texel vast te houden, terug te brengen of juist te ontwikkelen. Regels gelden voor iedereen...en zijn in veel gevallen nu eenmaal leuker om bij de buren van toepassing te verklaren dan voor uzelf. (Dat geldt ook voor mij). Hoewel politieke ideologieën verschillen over de hoeveelheid regels, zal het meestal niet zomaar zo zijn dat een andere politieke partij de set aan door uw overheid gemaakte regels van de ene op de andere dag u, of juist uw buren, wél helpen.
Misschien is dat maar goed ook ivm een stukje rechtszekerheid, hoewel ik ook begrijp dat het ook een onbevredigend gevoel kan geven en verklaart mogelijk de ontevredenheid. Het is goed te realiseren dat niet alles gaat zoals u het wil, maar dat dus ook geldt voor een ander. Ook dat is een onderdeel van 'samen-leven' Wellicht werpt dat een ander perspectief als iets van uw overheid, niet mag.
De oplossing zeker op Texel ligt in een aantal gevallen voor de hand en is buiten de politiek: doe met die buren, spreekwoordelijk of niet, een gezamenlijk voorstel voor een oplossing...richting overheid.

Met elkaar zou ik graag zien dat we zo 2017 ingaan. De uitdagingen zijn er volop: de groeiende toeristenstroom: blijven we dat in goede banen leiden? Hoe zit het met tekorten op de Texelse arbeidsmarkt en wat kunnen we daar gezamenlijk aan doen? Hoe gaan we zorgen voor voldoende huisvesting voor (seizoens)medewerkers? Dat allemaal binnen de kaders van Planet Texel.
Ter geruststelling: er is al wat in gang gezet en voor 2017 voorzien. Wethouder Huisman is oa met TOP en de arbeidsmarktregio bezig te kijken hoe we de tekorten op de arbeidsmarkt het hoofd kunnen bieden en opleidingen kunnen aanpassen aan de behoefte. Wethouder Hercules bouwt oa aan de Groene Plaats en tegen de Volmolen. Wethouder Kingma verzorgt de steeds mooier wordende inrichting van de openbare ruimte, werkt hard aan een eerlijke parkeerverdeling en snelle bouwvergunningprocedures. Kortom: de basis is er, wat echter niet wegneemt dat de genoemde uitdagingen verdere samenwerking en wederzijds begrip noodzakelijk maken.

Door samen te werken aan de toekomst van het eiland, problemen niet weg te kijken maar te benoemen en tegelijkertijd niet bij de pakken neer te zitten maar samen positief aan de toekomst van Texel werken, denk ik dat we veel meer en sneller gaan bereiken!

Dat kan zeker, bewijst het verleden. De gezamenlijke inspanningen bij de crisis noodopvang van asielzoekers nog begin 2016 waren indrukwekkend en zijn vooral ook door u mogelijk gemaakt. Deze burgemeester is niet zo van (walvis)protocollen ook omdat dat Texelaars opnieuw lieten zien die uitdaging samen aan te kunnen. Hoewel beperkt tot het gemeentehuis, valt het mij als voorzitter op dat de gemeenteraad ook lastige besluiten durft te nemen en gesprekken onderling op inhoud voert. Dat klinkt volkomen logisch, maar niet in alle gemeenteraden gaat het er zo en toe en dat is iets om op Texel dus te koesteren.
De vele evenementen, ik zei het al, die door de Texelaars worden georganiseerd bewijst ook iets van de saamhorigheid. Een ander voorbeeld tenslotte zijn de vrijwilligers van de KNRM waar ik dit jaar kennis mee mocht maken en die bij nacht en ontij, de zee op gaan.

Dames en heren, tot slot een politiek tintje. 2017 zal in het teken staan van de landelijke verkiezingen en ik vind dat u allen moet gaan stemmen: 15 maart. Kort daarna zal ook de lokale verkiezingskoorts vermoedelijk uitbreken: de partijen actief in de Texelse politiek zullen kieslijsten en programma's gaan voorbereiden medio 2017 ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
Ik wens alle partijen veel succes toe bij de voorbereiding van beide verkiezingen!

Gelukkig 2017 gewenst!

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, hoofdredacteur Texelse Courant en Texel Magazine. Lid Redactioneel Overleg Nederlandse Nieuwsblad Pers.

1 reactie

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227802&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten

Wat vindt u?

Bij een gekozen burgemeester:Reageren!
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227808&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227792&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227804&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227810&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>