Logo texelsecourant.nl
Olieverontreiniging in de haven van Oudeschild. 
(Foto Justin Sinner Pictures)
Olieverontreiniging in de haven van Oudeschild. (Foto Justin Sinner Pictures)

Haven Oudeschild vanaf 16.00 uur weer open

  Divers

De scheepvaart van en naar Texel kan vanaf woensdag 6 april 16.00 uur weer gebruik maken van de haven van Oudeschild.

Rijkswaterstaat verwacht nog enkele dagen nodig te hebben om de laatste resten olie in de haven, met name in de passantenhaven, op te ruimen. Volgens Rijkswaterstaat is het risico dat de laatste restjes verontreiniging uitstromen naar de Waddenzee zeer gering en is het daarom mogelijk de haven weer open te stellen voor scheepvaartverkeer.

De haven van Oudeschild was de afgelopen dagen afgesloten om verdere verspreiding van de resterende laag naar de Waddenzee te voorkomen. Zowel in de haven van Oudeschild als voor de oostkust van Texel werden maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen en om de oliefilm te ruimen. Vanmorgen is volgens RWS uit een gecoördineerde actie tussen de Kustwacht en Rijkswaterstaat gebleken dat er in het water voor de oostkust van Texel geen olie meer is aangetroffen. Gisteren werden op verzoek van Rijkswaterstaat diverse maatregelen getroffen om de oliefilm aan de oostkust van Texel te ruimen.

In overleg met de aannemer, die namens de veroorzaker opruimt, en (natuur)beheerders werkt Rijkswaterstaat aan de beste aanpak. Deze aanpak concentreert zich nu op de havens zelf. Dat laat onverlet dat Rijkswaterstaat de situatie voor de kust van Texel blijft monitoren. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de Waddenzee en de bestrijding van olieverontreiniging op de Waddenzee.  


Actueel beeld van Waddenhaven Texel, met daarin een oliescherm.

(Foto Rijkswaterstaat)

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De gemeente treedt streng op tegen Illegale verhuur aan toeristen. Het is goed dat burgers daarbij helpen door illegale situaties door te geven aan de gemeente. Mee eens of niet mee eens?Reageren!