Logo texelsecourant.nl
Een foto van de afgesloten haven die Rijkswaterstaat dinsdag verspreidde.
Een foto van de afgesloten haven die Rijkswaterstaat dinsdag verspreidde.
Olie in de haven

Olievervuiling tot aan de IJzeren Kaap

  Divers

Er is tot aan de IJzeren Kaap bij Oosterend olie uit de haven van Oudeschild terecht gekomen.

Dat blijkt uit een persbericht dat Rijkswaterstaat dinsdagmiddag heeft verstuurd. Aan de zuidkant van de haven is een smalle strook olie in de Waddenzee terecht gekomen.

Volgens RWS komt er woensdagochtend een gecoördineerde actie met de Kustwacht om de oliefilm voor de Texelse oostkust te ruimen.

De Kustwacht gaat met een vliegtuig de lucht in om de locaties van de resterende olielagen aan te geven, zodat de schepen deze gericht kunnen aanpakken. Volgens RWS gebeurt dat door te 'dispergeren'. Dat is het opbreken van de oliefilm middels het doorvaren van schepen. "Dit versnelt de afbraak."

Volgens RWS is die methode vandaag (dinsdag) ook al toegepast ten noorden van Dijkmanshuizen. Ten noorden van de haven werd vandaag met absorberend materiaal gewerkt. Er was volgens RWS ook een skimmer aanwezig om olie uit het water te kunnen halen.

"Er wordt in overleg met de aannemer, die namens de veroorzaker opruimt, en (natuur)beheerders gewerkt aan de beste aanpak om de kwetsbare gebieden langs de kust te beschermen."

De olie (circa 72.000 liter) lekte donderdagochtend in de haven, maandagavond werd de haven afgesloten. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de Waddenzee en de bestrijding van olieverontreiniging.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De gemeente treedt streng op tegen Illegale verhuur aan toeristen. Het is goed dat burgers daarbij helpen door illegale situaties door te geven aan de gemeente. Mee eens of niet mee eens?Reageren!