Logo texelsecourant.nl
Stand van Samen Beter op de 50 Plus Beurs.
Stand van Samen Beter op de 50 Plus Beurs.
Gezond & Fit

Aan tafel en niet langs de zijlijn

  Divers

Mee aan tafel zitten bij zorgverzekeraars, zorginkopers en zorgverleners en meepraten over veranderingen in de zorg. Het is een van de tastbare resultaten die zorgcoöperatie Texel Samen Beter sinds de oprichting op 3 maart 2014 heeft behaald.

De coöperatie, waarvan inmiddels 600 Texelaars lid zijn, wordt gezien als een serieuze gesprekspartner in het veranderend zorglandschap en daar zijn ze bij Samen Beter blij mee. "We staan niet langs de zijlijn", vertellen bestuursleden Tine Visser en Adriaan van Rijsselberghe, "maar we praten als zorgcoöperatie in een vroegtijdig stadium mee over beleid en het scheppen van voorwaarden." Dat moet ertoe leiden dat Texelaars die met fysieke, psychische of andersoortige problemen te maken krijgen nu en in de toekomst een beroep kunnen blijven doen op een goed samenwerkend stelsel van zorg- en welzijnsaanbieders op het eiland.

"Als dat er is, kunnen mensen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen." Ander doel van de zorgcoöperatie is voor Texelaars de sinds vorig jaar bestaande collectieve Texelpolis bij Univé verder te ontwikkelen. De coöperatie houdt op dat gebied de lange termijn voor ogen. "Vandaar dat we met één zorgverzekeraar (Univé en VGZ als zorginkoper voor Univé, red) om tafel zitten om samen wat op te bouwen. Als je elk jaar voor de goedkoopste verzekeraar zou kiezen, komt er op langer termijn niets blijvends van de grond." De zorgcoöperatie heeft sinds 2014 een paar ledenbijeenkomsten gehad en daarbij telkens aangegeven graag te horen welke zorg Texelaars op het eiland willen hebben. "We gaan dat zelf niet bedenken, we horen graag wat de leden willen." Daar wordt onder meer de Texelpolis op afgestemd. Het proces is volgens Visser en Van Rijsselberghe niet altijd even makkelijk, maar zo nu en dan worden er stappen gezet. "De komende tijd willen we verder werken aan het vergroten van het aantal leden tot het liefst duizend of meer. We merken dat het veel uitmaakt als je namens een grote groep mensen kunt praten." Daarvoor start binnenkort een nieuwe campagne.

Texel Samen Beter wil dit jaar ook nog een zorgkaart presenteren waarop staat wat er allemaal aan zorg op Texel wordt geboden. De kaart komt op de website te staan. 

Meer berichten
 

Wat vindt u?

De gemeente treedt streng op tegen Illegale verhuur aan toeristen. Het is goed dat burgers daarbij helpen door illegale situaties door te geven aan de gemeente. Mee eens of niet mee eens?Reageren!