Logo texelsecourant.nl

Texel heeft zijn jonge burgemeester

  Divers

De gemeenteraad van Texel heeft zojuist, op 5 november 2015, besloten de heer ir. M.C. (Michiel) Uitdehaag aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Texel.

De heer Uitdehaag is 36 jaar en sinds 2010 wethouder en eerste loco-burgemeester in de gemeente Wageningen; daarvoor was hij van 2006-2010 fractievoorzitter van D66 Wageningen.Nadat hij in september 2003 is afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen (nu: Wageningen Universiteit) heeft hij als planoloog gewerkt en sinds 1 maart 2009 is hij Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ordening en teamleider bij de gemeente Wijk bij Duurstede.

In totaal hebben 63 personen gesolliciteerd naar de vacante burgemeesterspost; 56 mannen en 7 vrouwen. Uit deze kandidaten heeft de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland kandidaten geselecteerd die hij voor benoeming geschikt achtte. Vervolgens heeft de Vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Texel de brieven en CV's bestudeerd en -in meerdere rondes- gesprekken gevoerd met de kandidaten.

Tijdens een extra raadsvergadering op 5 november 2015 heeft de raad deze aanbeveling vastgesteld. De voordracht van de raad van Texel zal worden toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; als zowel de Koning als de Minister het benoemingsbesluit ondertekenen, is de benoeming definitief. Gestreefd wordt naar beëdiging van de burgemeester op 21 januari 2016.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het geplande kunstwerk van het Hoogheemraadschap als monument voor de Dijkversterking moet er komen.Reageren!