<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227802&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo texelsecourant.nl
Zorgen voor elkaar taak samenleving.
Zorgen voor elkaar taak samenleving.

'Zorgen voor elkaar taak samenleving'

  Divers

Op 1 januari 2015 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot zorg en inkomen ingegaan. De gemeente heeft er taken bijgekregen, maar wat merkt u nu van de veranderingen? Sommigen van u merken dat dit jaar al wat, anderen nog niets want 2015 is een overgangsjaar.

Wethouder Hennie Huisman (zorg) schreef er een artikel over op de pagina 'Veranderingen in de zorg' die afgelopen vrijdag in de Texelse Courant stond. Onderstaand het artikel van de wethouder.

'De gemeente Texel vindt het belangrijk dat lopende zorgtrajecten gewoon doorgaan. Ook de huishoudelijke hulp gaat in 2015 door op basis van de bestaande indicaties. Wat gaat er dan veranderen, waar kunt u rekening mee houden en wat is de rol van de gemeente?

Sommigen van u zullen nog dit jaar in aanraking komen met wijzigingen als gevolg van de nieuwe wetgeving. Zo kunt u te maken krijgen met gevolgen van de nieuwe Participatiewet. Deze wet vervangt de vroegere Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Voor uitkeringsgerechtigden met een meerpersoonshuishouden en alleenstaande ouders vinden bijvoorbeeld veranderingen plaats.

Ook de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) brengt veranderingen met zich mee. Zoals voor de eigen bijdrage en het persoonsgebonden budget. Over deze onderwerpen vindt u dan ook informatie terug op deze pagina.

Omdat de gemeente nu de taak voor zorg en ondersteuning heeft, kunt u vanaf nu voor vragen en ondersteuning bij het Sociaal Team Texel terecht. Dit team zorgt ervoor dat uw vragen samen met u worden doorgesproken en er wordt samen met u naar oplossingen gezocht.

Voorheen had de gemeente de Sociale Dienst waar mensen terecht konden voor schuldhulpverlening, aanvragen huishoudelijke hulp, woningaanpassing of het regelen van een uitkering. Nu daar jeugdzorg en taken op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg zijn bijgekomen, heeft de gemeente een Sociaal Team geformeerd met een brede kennis en ervaring.

In principe verandert de feitelijke zorg op Texel niet. Medische zorg en specialistische hulp zullen altijd worden geboden aan iedereen die dat nodig heeft. En ook de huishoudelijke hulp zal blijven. Wat willen we veranderen? We willen minder geld uitgeven aan de bureaucratie in de zorg. Dat kan door het terugdringen van aanvraagprocedures en indicatietrajecten. We willen dat medewerkers in de zorg vooral bezig zijn met mensen, niet met registreren en rapporteren. Huishoudelijke hulp blijft beschikbaar voor mensen die het nodig hebben en het niet zelf kunnen betalen.

Verder willen we mensen met een laag inkomen ondersteunen. We willen voorkomen dat ze in een sociaal isolement komen. Daarbij is belangrijk dat we meer doen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. We willen dat mensen elkaar een beetje helpen. Niet omdat ze verplicht worden maar omdat mensen dat vanzelfsprekend vinden. We zijn tot het besef gekomen dat het zorgdragen voor elkaar geen taak is voor alleen de overheid maar een taak van de hele samenleving. Dat willen we met elkaar bereiken.'


Reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227802&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten

Wat vindt u?

Door klimaatveranderingen zal er niet meer op de ijsbaan van Den Burg worden geschaatst.Reageren!
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227808&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227792&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227804&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227810&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>