Logo texelsecourant.nl
De Traanroeier neemt een prominente plek in op het buitenterrein van Museum Kaap Skil
De Traanroeier neemt een prominente plek in op het buitenterrein van Museum Kaap Skil (Foto: Kaap Skil)

Opnieuw uitstekend jaar voor STM

  Cultuur

Stichting Texels Museum kijkt tevreden terug op 2017. Directeur Pauline Folkerts: "Het was opnieuw een topjaar". Ecomare, Museum Kaap Skil, de Oudheidkamer en de vuurtoren kenden allemaal hun eigen hoogtepunten.

Weer meer bezoekers

Ecomare, de Vuurtoren en de Oudheidkamer trokken alle drie meer bezoekers dan in 2016. Bij Museum Kaap Skil kwamen ongeveer evenveel bezoekers als in andere jaren. De verwachting is dat dit fors zal stijgen als de gehele Palmhoutwrakcollectie vanaf 2021 permanent getoond gaat worden. In totaal ontvingen de musea van STM in 2017 449.000 bezoekers. Bijna net zo veel bezoekers als in 2016, terwijl dat als topjaar werd gezien door de vele bezoekers die de tentoonstelling rondom de zeventiende-eeuwse 'jurk' had getrokken.

Klanttevredenheid stijgt
Niet alleen de bezoekersaantallen stegen, ook de klanttevredenheid stijgt. In de eigen enquêtes krijgen Ecomare en Kaap Skil hoge cijfers (8,7 en 9,2). Ook op online platforms worden mooie scores gehaald. Voor de Oudheidkamer moeten de metingen nog worden opgezet.

Bijzonder jaar
Ecomare kreeg in 2017 veel media-aandacht, onder andere voor de opvang van de zeldzame papegaaiduiker in de vogelopvang én de stranding van een dode vinvis. Het skelet van de vinvis wordt opgenomen in de collectie en zal in de toekomst te zien zijn in de walviszaal van Ecomare. Ecomare heeft tijdens het versnijden van het aangespoelde kadaver, vele mensen op het strand voorgelicht over deze enorme reuzen in de zee (zie foto). Museum Kaap Skil toonde tijdens de Pre Sail op Texel voor korte tijd een Ottomaanse kaftan: één van de zeer unieke objecten die in het wrak van de 'jurk' is gevonden. Onlangs hebben minister Ingrid van Engelshoven en gedeputeerde Jack van der Hoek, ook deze zeldzame vondsten mogen aanschouwen in het laboratorium waar ze onderzocht worden. In Oudeschild werd een afdruk van de dwarsdoorsnede van de dijk bij Oudeschild aan Museum Kaap Skil gegund. De Oudheidkamer richtte zich op het leven van een kapiteinsvrouw uit de zeventiende eeuw en trok daardoor meer bezoekers. De Vuurtoren verwelkomde - dankzij het adembenemende uitzicht en dankzij mooi weer – wederom meer bezoekers dan voorgaande jaren.

Meten is weten
De resultaten van de musea worden steeds beter gemeten en gemonitord. Onder andere om te weten of de missie en doelstellingen van STM worden behaald. Uit de eerste resultaten van het bezoekersonderzoek blijkt dat mensen na een bezoek aan onze musea, meer bewust zijn geworden van de kwetsbaarheid en schoonheid van onze natuur en het Texelse cultuurhistorisch erfgoed (waaronder de wrakken op de zeebodem). Volgend jaar verwacht STM meer data te hebben verzameld en meer gerichte uitspraken te kunnen doen.

Extra baten
Dankzij giften, donateurs en sponsors is er in 2017 veel gedaan. In de opvang bij Ecomare zijn ruim 100 zeehonden en 325 zeevogels verzorgd. Het monumentale pand van de Oudheidkamer en het graanpakhuis van Kaap Skil worden met behulp van bijdragen van de provincie en fondsen grondig opgeknapt. De molen kan dankzij de gewonnen Molenprijs met nieuw riet worden bekleed. Verder kreeg Ecomare extra gelden voor de nieuwe expositie 'Waddenstad': een expositie over zee-onderzoeken van NIOZ en Wageningen Marine Research.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!