Logo texelsecourant.nl
Ponykamp bij De Kleppertjes
Ponykamp bij De Kleppertjes (Foto: Desirée Boon)
Blogs

Eendracht maakt macht

  Column

Een kort persbericht rolt gistermiddag de redactiemail binnen. Het begint met "Rijvereniging De Waddenruiters, Ponyclub De Kleppertjes en Menvereniging Tussen Wad en Duin gaan vanaf 29 maart samen verder onder de naam Paardensportvereniging Texel." Ondanks de geringe lengte van de rest van het bericht, valt het bericht me positief op.

Zoals ik vanuit de krant ervaar is de paardenwereld echt niet altijd even lief. Het succes van de ene amazone wil nog wel eens leiden tot jaloezie bij de ander en bij evenementen was het regelmatig zoeken bij wie je de uitslagen moet halen. Hoewel dit sterk verbeterd is, is het echt niet de makkelijkste wereld om in samen te werken. Deze drie verenigingen zijn over een drempel gestapt en dat verdient alle lof. Zij hebben ook gezien dat het steeds moeilijker is om bestuursleden en vrijwilligers te vinden. In plaats van zichzelf zielig te vinden, hebben zij de handen ineen geslagen. 

Ik hoop dat meer verenigingen volgen. Nu bedoel ik niet dat snel alle gymverenigingen, voetbalclubs of klaverjasclubs moeten fuseren. Maar waarom niet meer kijken waar kan worden samengewerkt. Dat hoeft niet eens in dezelfde tak van sport. Waarom zou een judovereniging op bestuurlijk vlak niet kunnen samenwerken met een volleybalclub? Al was het alleen maar op het punt van ledenadministratie? En waarom zouden de kerken niet nog vaker samenwerken dan nu? Liever een volle kerk, dan tien die bijna leeg zijn. De samenwerking lukt ook al tijdens de Oecumenische diensten, waarom dan niet nog vaker? 

Ik heb het nu alleen over sportverenigingen, maar de samenwerking kan veel breder. Ik snap dat een ondernemersvereniging en een dorpscommissie niet altijd dezelfde belangen hebben, maar waarom trekken zij niet vaker samen op bij de organisatie van de activiteiten. Ondernemers hebben kennis die een dorpscommissie niet heeft en aan de andere kant kan de dorpscommissie ervoor zorgen dat de belangen voor de bewoners niet uit het oog verloren worden. 

Samenwerking tussen verenigingen kwam in het verleden niet altijd van de grond. Of verenigingen waren bang dat ze hun identiteit zouden verliezen of er was ruzie voor er ook maar een samenwerking was begonnen. Blijkbaar zit er bij de gefuseerde verenigingen geen oud zeer of hebben ze het achter zich gelaten. Dat laatste zou eigenlijk nog mooier zijn. Het zou namelijk een voorbeeld zijn voor andere verenigingen die het ledenaantal zien teruglopen of die al dertig jaar met dezelfde bestuursleden zitten omdat er niemand anders opstaat.

Verenigingen die bovenstaande problemen herkennen, moeten eens gaan nadenken. Zoeken we toenadering tot elkaar om samen sterker te worden of sterven we langzaam uit? De bevolkingsprognoses zijn niet dusdanig rooskleurig dat we mogen verwachten dat er veel meer vrijwilligers komen. Bovendien heeft men het steeds drukker. Als je ziet hoeveel mensen in verschillende besturen zitten, is dat schrikbarend. Je weet vaak niet in welke hoedanigheid je met iemand spreekt. Nog altijd komen er nieuwe clubjes bij, terwijl er heel veel groepjes zijn die voor tachtig procent dezelfde belangen hebben. Als dat soort partijen nu eens samen zouden gaan, staan ze sterker.

Ik ben niet roomser dan de paus. Zelf zit ik in één van die jonge clubjes, de Jonge Bestuurders Texel. Ik moet dus ook zelf kritisch zijn. Ik denk nog steeds dat wij prima met een Rotaract Texel samen zouden kunnen gaan. We zijn niet hetzelfde, maar als we meer zouden kijken naar wat ons bindt, in plaats van wat ons scheidt, hadden we een sterkere basis voor de toekomst. Er valt ook vanuit mijn eigen omgeving nog veel te winnen. We moeten allemaal waken dat zelfbevlekking niet de overhand krijgt boven een gezamenlijk doel. Blijven we bewegen of vallen we stil?

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Koppiestiêd op Texel
Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het beheer van paden op de Hoge Berg door middel van schapenbegrazing is een goed idee.Reageren!