Logo texelsecourant.nl
Blogs

Oude tijden herleven

  Column

"Wij zijn niet berekend op snelverkeer", een foto van een bord in de krant van 21 november 1980. Oude tijden herleven. Deze week doken borden met een soortgelijke tekst op aan de Nieuwlanderweg en ter hoogte van Akenbuurt. 

Nostalgie, Texelaars zijn er gek op. Vroeger was alles beter. Niet dus! Vroeger was het precies hetzelfde. Een aantal zinsneden uit het bewuste artikel bij de foto in de krant van 1980: "er zijn vrij veel ratten op Texel. Vanuit de gemeente was daarom aangedrongen op een actiever beleid van de bestrijding daarvan"; "In de rondvraag informeerde de heer Zegers hoe de gemeente te werk gaat bij het uitbesteden van werkzaamheden aan particulieren. Zijn het altijd dezelfde bedrijven die in aanmerking komen of krijgt iedereen een gelijke kans?" en "Directeur Van Hoorn zei op een desbetreffende vraag van Beumkes dat de fietspaden herhaaldelijk worden geveegd en gewalst, vooral als er weer veel klachten zijn gekomen."

Zomaar wat onderwerpen die zomaar nu in de krant zouden kunnen staan. "Same shit, different day". Ik had niet de planning deze week een blog te schrijven. Er was geen inspiratie. Nou had ik een keer eerder een week overgeslagen en kreeg ik direct appjes waar mijn blog bleef, dus ik meldde het vast op Facebook. Toen begonnen daar de mensen te reageren. Eén daarvan was Erik-Jan Eveleens die mij nog even herinnerde aan bovenstaand bord. Toen dacht ik, daar kan ik wel wat mee. Raad je de koekoek dat Texel niet berekend is op snelverkeer. Dat heeft echter weinig met de wegen en het bouwverkeer te maken. Al zou je sneller willen, je wordt tegenwoordig ingehaald door fietsers als je in de file op de Pontweg of Postweg rijdt. Ook de sluiproute via de Hoofdweg biedt geen soelaas meer. Eerder reed je je frustratie er dan even af op De Staart. Even de uitlaat schoonblazen, maar ja... Dat zit er ook even niet meer in. 

Nog een aantal juweeltjes uit de krant van 21 november 1980: "Naar aanleiding van vragen in eerdere vergaderingen werd medegedeeld dat de gemeente een 'plannetje' in de maak heeft om de Brink in De Koog wat op te knappen." Dit 'plannetje' staat nu wederom op de agenda. En over de borden van snelverkeer: "Directeur van gemeentewerken J. Van Hoorn had van mensen te horen gekregen dat de gemeente zich met dergelijke borden belachelijk maakt." Een mening die ik vandaag de dag onderschrijf. Geen idee welke kunstenaar met dit idee is gekomen, maar ik zou ze maar weghalen. Sommige ideeën moet je gewoon in je hoofd laten. En wat te denken van dit juweeltje: "Het verzoek vanuit de commissie om fietspaden te voorzien van stippellijnen waardoor de oriëntatie vooral bij duisternis wordt vergemakkelijkt, wordt opgevolgd. Een stippellijn heeft vooral nut bij fietsverkeer in twee richtingen." 

Ik besluit dit veredelde archiefstuk met een kop die als je heel flauw denkt ook weer actueel is: "Evacuatieplan in de maak voor west-Texel."

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Koppiestiêd op Texel
Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik ben blij dat Texelpop terugkeert.Reageren!