Logo texelsecourant.nl
Foto: Jeroen van Hattum
Blogs

We gooien er gewoon een metertje bij op

  Column

"Nieuwbouw op Groeneplaats hoger", een kop die mijn wenkbrauwen deed fronsen toen ik met het bericht bezig was. Los van het feit of vijftien procent hoger met het oog enorm opvalt, het is wel zo'n onhandige keuze met een wederom ongelukkige timing. 

Er is veel te doen over de bouw op de Groeneplaats. Ik ben voorstander van de bouw die al gepland staat sinds de sloop van het oude gemeentehuis. Die desolate vlakte die er nu ligt, is voor niemand een plezier. Ik verdedig de bouw dan ook fanatiek en probeer alle tegenstanders van repliek te dienen met feiten. Los van het feit dat ik eens moet leren mijn bek te houden, wordt het me ook wel steeds lastiger gemaakt door de gemeente. Eén van de grote kritiekpunten op de bouw was de kolossale omvang van de nieuwbouw. Wat doet het college vervolgens: het besloot de procedure van wensen en bedenkingen te starten voor het afwijken van de bouwhoogte voor de bouwplannen op de Groeneplaats in Den Burg. Hierdoor kan de bouwhoogte vijftien procent hoger uitvallen dan in het bestemmingsplan is vastgelegd tot een maximum van 12,50 meter. Nu moet de gemeenteraad hier nog wat van gaan vinden, maar ik denk dat menig Texelaar er alvast wat van vindt.

Je geeft munitie aan de tegenstanders van de bebouwing die nu oneliners op tafel kunnen gooien als 'zie je nou wel', 'dat zeiden we altijd al' en 'wacht maar, straks staat de hele Groeneplaats vol met flats'. Texelaars die nu nog voor de bouw zijn, zullen met verbazing kijken naar het gemak waarmee het college afwijkt van het bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan nou toe was aan actualisering en al jaren niet was aangepast, had ik het begrepen. Maar het bestemmingsplan Den Burg, waarin onder meer de goothoogtes besproken werden, werd begin dit jaar door de raad vastgesteld. De spelregels worden nu dus al aangepast. Ik vind daar iets van. 

Ik vraag mij namelijk af of dit ook zo makkelijk gaat als een bewoner van Texel bij de gemeente komt. "Goedemiddag. Ik heb een schuurtje gebouwd in mijn tuin. Het is even tien procent hoger geworden. Verder geen probleem, maar ik kom het even doorgeven." Ik denk toch dat een ambtenaar vreemd staat te kijken en uitlegt dat het zo niet werkt. Ik ben ook benieuwd wat de raad hiervan vindt. Ondanks dat het een andere raad is, moet je je afvragen hoe serieus je deze mensen kunt nemen wanneer ze hier zonder problemen mee instemmen. 

Ik ben en blijf voorstander van de bouwplannen, maar het college maakt het niet makkelijker. Ik denk dat de discussie onder deze blog al snel weer gaat over het 'on-Texelse' van het ontwerp en dat is mijn intentie niet. Ik vind het prachtig en ben blij dat er wat gebeurt. Maar houd je eens aan de regels die je samen hebt afgesproken. Dat houdt het wel zo overzichtelijk.

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Koppiestiêd op Texel
Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het beheer van paden op de Hoge Berg door middel van schapenbegrazing is een goed idee.Reageren!