Logo texelsecourant.nl
Ik vond dit zelf wel een toepasselijke foto...
Ik vond dit zelf wel een toepasselijke foto... (Archief Texelse Courant)
Blogs

"Tijdens zelfstandig werken, rookte ik een jointje op de skatebaan"

  Column

Allereerst alle geslaagden van harte gefeliciteerd. Laten we positief beginnen. Zij die een her hebben succes en de gezakten: het is even kut, maar wat je niet doodt, maakt je sterker. Eén ding scheelt voor de gezakten en leerlingen met een her, gedeelde smart is halve smart en bijna een derde van de leerlingen heeft het diploma nog niet binnen. Dan is het toch tijd om te gaan kijken waar het misgaat.

Is het het gepersonaliseerd leren? Toen ik een halfjaar geleden schreef over het onderwijs over de OSG, was er veel steun. Eindelijk werd er een keer aandacht besteed aan de negatieve kanten van het onderwijs. Het gepersonaliseerd leren werkt niet voor iedereen. Het is van alle tijden dat de leerlingen op het vwo zelfstandiger zijn dan die van bijvoorbeeld de mavo. Toen ik zelf op de mavo zat, werkten we nog een stuk minder zelfstandig dan tegenwoordig. Die uren dat ik zelfstandig zou moeten werken, zat ik met klasgenoten op de skatebaan een jointje te roken. Maar op een gegeven moment kregen docenten dat door en werd je bijna aan je oren weer naar het klaslokaal gesleept. Nu wordt gezegd dat leerlingen later ook zelfstandig moeten kunnen werken. Dat is waar, maar ze zijn nu op een leeftijd dat ze daar nog helemaal niet naar kijken. School is stom en een verplichting en vrije tijd is leuk. Als je de mavo-klas waar ik in zat als docent alleen achter zou laten, wist je zeker dat je hem half gesloopt zag bij terugkomst.

Er waren de vorige keer niet alleen positieve reacties, absoluut niet. Een aantal docenten beschuldigden mij van riooljournalistiek en vonden dat ik geen wederhoor en onderzoek had gedaan. Dat ik zeven docenten uitvoerig had gesproken - die niet met naam en toenaam in de krant wilden - bleef aan dovemansoren gericht. Er kwam een behoorlijke lading stront mijn kant op, onder aanvoering van één docente, die de kritische blik naar de OSG of de medewerkers sowieso vreemd is. Ik denk overigens ook dat iedereen zijn best doet. Maar soms is je best doen niet goed genoeg, aanpassen aan een nieuw onderwijssysteem lijkt mij voor de docenten ook niet makkelijk. Als je hoort over leerlingen die al tijden geen docent meer hebben gezien tijdens hun zelfstandige werkuren, als je hoort over ouders die zich niet gehoord voelen bij docenten en schoolleiding en als je op Facebook ziet hoeveel ouders en leerlingen zelf aangeven sterk te denken aan een andere school aan de overkant, dan wordt het toch tijd om goed te kijken waar het fout gaat? Bovendien hoor ik al meerdere ouders die spreken over het relatief groot aantal zittenblijvers in havo 4. Die cijfers zijn alleen nog niet definitief, dus dat wachten we af. De overgangsgesprekken moeten nog plaatsvinden, wie weet valt het mee. 

Is het een incident? Vwo en vmbo basis deden het immers prima. Ik hoop het, ik denk van niet. Zijn de resultaten in heel Nederland zo dramatisch of alleen op Texel? Ten opzichte van eerdere jaren doet de OSG het gewoon slecht. Volgens de docent die ten strijde trok tegen mijn artikel in december, ligt het onder meer aan de suggestieve berichtgeving van ons en de negatieve insteek van een deel van de Texelse bevolking. Tja, hoe durven ze. Zorgen uiten over het onderwijs. De hand in eigen boezem steken, blijkt weer niet de sterkste kant van sommigen bij de OSG. Toch ben ik er van overtuigd dat er wel wat gaat veranderen op onze school. De leerlingenraad - die na het kritische artikel een verbod kreeg om met de redactie van de Texelse Courant te praten - diende een pakket met aanpassingen in en gaf aan dat zelfs zij nu een groep leerlingen hadden bereikt, die ze normaliter niet te spreken kregen. Er volgde een ouderavond naar aanleiding van het artikel en er werd een pilot gestart met een extra koffiemoment voor ouders en leerlingen. Naar verluidt is ook de duur van lesuren aangepast op verzoek van leerlingen. Ik vind het geen probleem om wat boze mensen achter me aan te krijgen, als het doel daarmee bereikt wordt. Goed onderwijs voor de toekomst, vergt soms een pittige discussie. 

Is het gepersonaliseerd leren er te grondig doorheen gedrukt? Offeren we een paar lichtingen op om als proefkonijn te dienen voor een systeem dat uiteindelijk wel werkt? Er zijn deskundigen die meer weten van het onderwijs dan ik en daar komende zomer heel hard over na moeten gaan denken. Zelfs als honderd procent van de herkansers alsnog slaagt - en dat hoop ik van harte - moet je je als OSG achter de oren krabben. Succes en wijsheid gewenst. En luister goed naar de wensen van ouders en leerlingen.

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!