Logo texelsecourant.nl
Ook bij TipTexel waren de deelnemers niet een voorstander van een uitbreiding van Nationaal Park.
Ook bij TipTexel waren de deelnemers niet een voorstander van een uitbreiding van Nationaal Park. (Foto: Job Schepers)
Blogs

Petitie als signaal

  Column

Niet voor het eerst laaide de discussie omtrent de uitbreiding van het Nationaal Park over heel Texel deze week weer in alle hevigheid op. Ditmaal was de aanleiding een petitie tegen de uitbreiding, opgezet door landbouworganisatie LTO. ´Fake News´, stelt GroenLinks over de petitie die al gesteund wordt door coalitiepartners Texels Belang en de VVD.

GroenLinks heeft een punt. Er wordt gesproken over uitbreiding, terwijl er nog niets besloten is. Ook weet niemand wat de 'restricties' precies zijn wanneer heel Texel Nationaal Park wordt. Jan van der Venis, die stelde dat er wel draagvlak voor een dergelijk plan moest zijn, heeft echter een grove fout gemaakt. Hij gooide zijn idee over de schutting, zonder de gevolgen uit te kunnen- willen leggen. Daar was hij natuurlijk al het draagvlak al kwijt. Met een gevoelige discussie over landbouw of natuur in plaats van landbouw en natuur, stond de woedende Texelse menigte al in de startblokken met fakkels en hooivorken. Met projecten als Waalenburg en Ceres nog vers in het geheugen, ziet menig Texelaar de bui al hangen. Er is de angst voor snelheidsbeperkingen, autoluwheid, afgesloten gebieden en evenementen die getoetst worden aan de rustwensen van de feugeltjes. 

Een groot deel van de Texelaars is moe van de bemoeizucht van bovenaf en bepaalt graag zelf over het eigen eiland. Eigenlijk een moderne versie van 'Baas in eigen buik'. Het zijn geluiden waar GroenLinks doof voor lijkt in deze. Ze hebben gelijk dat de petitie praat over de uitbreiding als een feit, maar ze missen het signaal. De tegenstanders willen eerst weten waar ze aan toe zijn en willen niet weer voor een voldongen feit staan als het te laat is. Ze zijn bang voor restricties die hun brood en inkomen bedreigen of de toerist - die meer wil dan vogeltjes kijken en wandelen - wegjagen van Texel. De stemming is zo gedraaid dat men campagne voert tegen een plan waarvan men de inhoud niet kent. Waarschijnlijk ook ingegeven door de woorden van Van der Venis die stelt dat de opties van het uitrollen van het Nationaal Park met een 'samenwerkingsverband van natuurbeheerders wordt onderzocht'. De andere partijen voelen zich gepiepeld en gepasseerd. Ik snap dat wel.

Misschien kan GroenLinks zijn oor te luister leggen in plaats van te roeptoeteren dat het allemaal fake news is. Ik snap dat die populaire term het goed doet in het groene landschap, maar je wint er de discussie niet mee. Bovendien denk ik dat GroenLinks wel meer heeft uit te leggen tijdens visite aan de achterban (coalitieakkoord).  GroenLinks haalt in een brief nog even uit naar partijen als TOP en LTO met onder meer zinnen als "GroenLinks vraagt zich af hoeveel recht LTO en TOP hebben om op voorhand te doen alsof zij op Texel de dienst uitmaken." Volgens mij snap je dan als GroenLinks de werking van een petitie niet. Niemand wordt gedwongen deze te ondertekenen. Inmiddels is de petitie 540 keer ondertekend. Niet alleen door personen, maar ook door instanties. Dan kun je wel huiliehuilie doen en zeggen dat 'deze maatschappelijke organisaties proberen de gemeenteraad min of meer buiten spel te zetten', maar deze partijen komen op voor hun achterban... Misschien wat meer luisteren en kijken wat de zorgen zijn, dan blijven zweven op verkiezingssucces. Om deze partijen nou de bron van de onrust te noemen, lijkt mij niet fair. Volgens mij is de bron van de onrust diegene die een niet uitgewerkt plan naar buiten brengt. 

Als meneer Van der Venis nou eens aan zou geven - zwart op wit en ondertekend - dat er geen restricties volgen en aan zou geven waarom we het echt moeten doen - een flinke zak geld, beter onderhouden fietspaden, ik noem maar wat - dan zou de stemming niet al zo zijn als die is. Ik heb de petitie ook getekend. Helemaal niet omdat ik per definitie tegen uitbreiding ben van het Nationaal Park, mits de voorwaarden voordelig zijn. Maar omdat er niet transparant gehandeld wordt en totaal onduidelijk is wat de gevolgen zijn. Ik ben normaal best progressief, maar dit riekt in mijn ogen naar achterkamertjespolitiek en dan is een signaal afgeven een goed idee. Niet iedere nee is een harde nee en niet iedere ja is een ja zonder twijfel. Ik heb nog geen stemming gezien, waarbij een meerderheid voor was.... Draagvlak moet je creëren en verdienen, niet door de strot drukken.

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het besluit om de beslissing rond de toeristenbelasting te bevriezen, vergroot mijn vertrouwen in de politiek.Reageren!