Logo texelsecourant.nl
Foto: Familie Leyen
Blogs

Een jaar vol kansen

  Column

2018 is officieel aan en ik heb eigenlijk geen idee waarover ik het moet hebben. Terugkijken hebben we wel genoeg gedaan en bij het vooruitkijken komen we toch al snel op de verkiezingen terecht. Maar wat kan ik daar over zeggen als de verkiezingsprogramma's nog niet duidelijk zijn?

Het worden enerverende verkiezingen, dat is een ding wat zeker is. We hebben keuze zat en er wordt op de redactie al druk gewerkt om op een rijtje te zetten wat de huidige partijen de afgelopen vier jaar nou daadwerkelijk gedaan hebben. Er worden stellingen opgesteld voor de fracties om een snel beeld te krijgen hoe partijen denken over bepaalde onderwerpen. Ik ben wel benieuwd wat de lezers van deze blog nou aan de partijen zouden willen vragen. Maakt u zich druk over het toerisme of juist over woningen? Gaat de verlichting een grote rol spelen of krijgt duurzaamheid veel aandacht van de kiezer? Vorige week hoorde ik Nico Erwich aan tafel bij Aron Zeeman. Eén van zijn speerpunten is de 'circulaire economie'. Ik hoop voor Nico dat er direct een belletje is gaan rinkelen bij de potentiële kiezer. 

Ik hoop in ieder geval dat de Texelaars een keuze met het hoofd maken en niet met het hart. Een keuze gebaseerd op inhoud en feiten en niet op onderbuikgevoelens. Een keuze die niet voortkomt uit de stemgeschiedenis van de ouders - ja, dit gebeurt vrij vaak. Het vertrouwen in de politiek is op Texel niet zo groot, alhoewel ik van mening ben dat we de afgelopen vier jaar een prima raad hebben gehad. Natuurlijk ben ik meer onder de indruk van het ene raadslid dan van het andere, maar in het algemeen genomen hebben we het hier niet zo slecht. Je moet niet vergeten dat je uiteindelijk toch te maken hebt met goedwillende amateurs die zich inzetten voor een betere toekomst voor Texel. 

Behalve politiek is er ook genoeg te doen. De Groeneplaats mag er eind dit jaar niet zo desolaat bij liggen als nu, De Koog zal toch echt stappen moeten maken in de uitvoering van Planet Texel, in Den Hoorn worden de ontwikkelingen rond de voormalige Drijverschool nauwlettend in de gaten gehouden en in De Cocksdorp blijft het voor mij onduidelijk wanneer die Wadsteiger nou gerealiseerd wordt. Dit jaar worden ook de aanpassingen op het verlichtingsplan doorgevoerd, waarbij met name de schreeuw om verlichte kruisingen lijkt toe te nemen. Dendert de toerismetrein door of hebben we het plafond bereikt? Wordt het opnieuw een recordjaar voor de supermarkten, of krijgen we weer wat meer restaurant/ kroegvolk?

2018 brengt onzekerheden, spanningen en uitdagingen. Laten we hopen dat het een jaar wordt waarbij samenwerking niet stukloopt op punten en komma's. Dit betekent dat ondernemers, raadsleden en andere Texelaars zich moeten realiseren dat jij bij samenwerking ook toe moet geven en niet alleen maar moet vasthouden aan het volledig binnenslepen van je eigen standpunten. Een fijn jaar gewenst! 

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Koppiestiêd op Texel
Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Er moet een aanmeldplicht komen voor alle bed and breakfastsReageren!