Logo texelsecourant.nl
Blogs

Leven in de brouwerij

  Column

De bierbrouwerij, het blijft een heet hangijzer. Afgelopen week mochten de politici voor het eerst hun mening laten horen over dit onderwerp tijdens de commissievergadering. Deze vergadering is ook altijd het moment voor het volk om hun input te laten horen. Het werd een enerverend avondje, waarbij het lastiger leek dan ooit om feiten en fictie van elkaar te onderscheiden.

Zoals gebruikelijk bleven voorstanders thuis en had de  'hooivork- en fakkelmenigte' zich half schuimbekkend een plaatsje verschaft op de publieke tribune. Tussen deze hongerige leeuwen de directeur van de brouwerij die als eerste aan zijn betoog mocht beginnen. De meeste partijen luisterden naar zijn verhaal, een paar politici hadden zich al geschaard achter het tegenkamp en hadden de vragen al klaar liggen - Eiland Belang spande de kroon door de vragen van een ander op te lepelen. Ik vermoedde dit al, maar toen hij zijn verhaal naar de redactie stuurde en de namen van een ander er nog onder stonden, wist ik het zeker. In de afgelopen periode is er veel gezegd over de nieuwbouwplannen, er is daar niet zelden gebruik gemaakt van onderbuikgevoelens en slecht onderbouwde cijfers. 

Op een gegeven moment leek de conclusie dat er duizenden vrachtwagen al toeterend door het centrum - alsof je het hebt over een enorm stad trouwens - van Oudeschild richting een fabriek reden met de omvang van Mordor - inclusief de hoge muren en rookpluimen. Aan de andere kant wekte de brouwerij bij mij een aantal keren de indruk alsof zij het Walhalla worden voor de Texelse hoger opgeleiden. Een banenhemel. Dat omwonenden niet blij zijn snap ik. Als ik eerst aankeek tegen een natuurgebied, was ik ook niet blij met een fabriek. En de meesten van de bewoners snappen ook heel goed dat het wonen op een industriegebied dit soort risico's met zich meebrengt. Toch heb ik al een aantal bewoners horen klagen over het verlies van hun zicht op het natuurgebied. Dan vraag ik mij af of er geen belletje bij jezelf ging rinkelen toen je daar zo goedkoop kon bouwen? Dan de twaalf vervoersbewegingen die nou de brouwerij genoemd worden. Het lijken mij er weinig, zeker ook met de levering van benodigdheden om bier te maken. Aan de andere kant: als er meerdere kleine bedrijven komen op dat terrein, zijn er volgens mij minstens zoveel vervoersbewegingen en misschien wel meer. Of gaan kleinere bedrijven die daar zouden komen aan de slag met een bakfiets? (Zie onder voor naschrift na aanvullende informatie).

Ik denk dat de brouwerij een foutje heeft gemaakt in de beeldvorming. Ze waren zo bang dat er verkeerde ideeën ontstonden dat ze geen enkele tekening naar buiten wilden laten komen."Er is nog geen architect mee bezig geweest en we willen niet dat mensen denken dat deze tekening het eindresultaat is", vertelde brouwerij-directeur Van der Loeff mij destijds. Ik snap die keuze, maar betwijfelde toen al of het handig was. Waar ik het nu mee moest doen was een ingetekend perceel, waarop alleen maar aangegeven was van waar tot waar dat perceel liep. De tegenstanders lazen in het bestemmingsplan de maximale bouwhoogte en kwamen met totaal onrealistische tekeningen van een loods van 4 hectare en vijftien meter hoog. De eerste keer dat het plaatje getoond werd, greep Eric Hercules in, dit lukte hem minder toen de doorgewinterde oud-politicus Marijke Eelman aan het woord was. Als bewoner van het industrieterrein behoort zij tot het kamp van tegenstanders en dat is haar goed recht, dat ze gebruik maakt van haar politieke ervaring is gewoon slim. Net als andere insprekers had zij vijf minuten om haar verhaal te doen. In een uitgebreide Powerpointpresentatie kregen we te zien waarom de brouwerij er niet moest komen. Op een gegeven moment kwam er een plaatje voorbij met de indeling van het terrein en onder het ene plaatje stond weer het plaatje dat eerder door de dorpscommissie was getoond van een enorm massief gebouw. Toen ze daar op gewezen werd, hield ze zich tactisch van de domme en zei dat het plaatje van de brouwerij was. Nadat ook het foutieve plaatje al een aantal minuten in beeld stond, deed ze alsof ze volkomen verrast was, tenminste die indruk kreeg ik. Ik heb respect voor mevrouw Eelman en ook voor de passie waarmee ze te werk gaat, maar dit was gewoon een politiek foefje. Bovendien wist ze als oud-politicus de vijf minuten uit te rekken tot 9 en een halve minuut.

De koning van de tijdsoverschrijding, oud-politicus en nu lid van Stichting Kernwaarden, Joop Groeskamp kwam ook aan het woord. Wat ik het vervelende vind van Stichting Kernwaarden is dat zij regelmatig selectief omgaan met feiten. Jaap Vlaming viel dit ook op en liet dit gelukkig ook weten. Groeskamp sprak over de verstoring van het open landschap (het open landschap terwijl de fabriek aan het dorp komt?), terwijl er over het eiland verspreid hele grote schuren staan die wel midden in het landschap staan. Stichting Kernwaarden doet wat ze moeten doen, maar ik vind dat ze regelmatig te serieus worden genomen voor een clubje waarvan de achterban mij nog altijd vaag is. Namens wie spreken zij, wie vertegenwoordigen zij? Het is goed dat ze Texel beschermen, maar ze moeten niet doorslaan en iedere ontwikkeling bij voorbaat al tegenhouden. Ik krijg er af en toe zo'n '10 voor Texel-gevoel' bij. Ik heb het idee dat de invloed van Stichting Kernwaarden groter is dan zou moeten. Ze hebben ingangen bij de gemeente en worden daar als volwaardige gesprekspartner gezien. Meer dan eens mogen zij aanschuiven om hun mening te laten horen. Deze ruimte is er wellicht ook, omdat anderen die ruimte niet claimen.

Ik ben zelf niet tegen de nieuwe brouwerij, maar snap ook heel goed dat anderen dat wel zijn. Ik zelf zie de brouwerij echt niet snel doorgroeien tot de maximale grootte, maar als je nu toestemming geeft, hebben ze die mogelijkheid wel. Ik snap de zorg van de bewoners dus. We hoeven het ook niet eens te zijn, maar laten we het spel wel eerlijk spelen. Eén omwonende - niet woonachtig op het bedrijventerrein - gaf aan 'al het juridische te doen wat binnen zijn macht lag om de brouwerij tegen te houden'. Gelijk heeft hij, dat is zijn goed recht. Hij kwam met het minst subtiele, maar inhoudelijk wel met het beste verhaal van de tegenstanders. Kom niet met fictieve uit zijn verband gerukte tekeningen. Net als dat de brouwerij nou wel eens mag aantonen hoeveel mensen er echt werken. Ik heb net even gekeken en heb nu al vijf verschillende cijfers, driemaal is de bron de brouwerij zelf.

Eén ding vind ik wel; Texels bier moet hier gebrouwen worden. Wat Texels is, moet Texels blijven!

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Naschrift:

Niet geheel mijn stijl, maar ik kom toch met een naschrift. Door een lezer werd ik geattendeerd op het volgende stuk uit het bestemmingsplan dat ter inzage ligt. Het werpt toch een ander licht over de vervoersbewegingen en ik vind het wel essentieel materiaal om toe te voegen. Onder het stuk ook de reactie van de brouwerij.

De brouwerij liet na de toevoeging van dit stuk weten dat dit indicatiecijfers zijn geweest bij het indienen van de plannen. Daarna is gekeken hoe dit "beter kon op de nieuwe locatie, mede door efficiënter te werk te gaan. Vrachtwagens worden volgens de brouwerij efficiënter ingezet, waardoor het aantal van 12 vrachtwagens per dag wel degelijk gehaald gaat worden. Deze cijfers zijn volgens de brouwerij dan ook ingediend bij de gemeente. In de bijeenkomst van komende dinsdag 18:00 uur in de brouwerij wordt op dit onderwerp en ook bijvoorbeeld het aantal werknemers ingegaan.

Koppiestiêd op Texel
Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik ben blij dat Texelpop terugkeert.Reageren!