Logo texelsecourant.nl
Een medewerker van Arceologie West-Friesland kijkt naar de restanten van de plaggenput.
Een medewerker van Arceologie West-Friesland kijkt naar de restanten van de plaggenput. (Foto: Jeroen van Hattum)
Blogs

Zul je altijd zien...

  Column

Zul je altijd zien: loop je de sceptische zuurpruim uit te hangen, krijg je na één dag al het deksel op je neus. Ik heb het over de opgravingen op de Groeneplaats waar na één dag al de restanten van een plaggenput werd aangetroffen.

Woensdag kregen we een bericht van de gemeente dat de opgravingen in historisch Den Burg zouden beginnen. Ik lachte wat schamper en stuurde de gemeente direct een artikel toe uit 1967. Niet omdat ik dacht dat ze geen idee hadden van die opgravingen, maar meer om even wijsneuzig te benadrukken dat ik er weinig vertrouwen in had. Graven is graven denk ik dan en met nieuwe technieken vind je niet ineens iets wat je toen ook niet gevonden had. Bovendien was ik van mening dat alle eerdere bouwwerkzaamheden er wel toe geleid hadden dat historische tekenen wel weggevaagd zouden zijn.

Af en toe is het helemaal niet erg om ongelijk te hebben en ik was dan ook blij verrast dat ze dit aantroffen. Ik snap dat het geen bizarre vondst is, maar ik vind het bijster interessant: het zijn kleine puzzelstukjes die ons leren hoe Den Burg er toen uitgezien heeft. En als ze dit al vinden na een dag, wat staat ons dan de komende weken nog te wachten. 

" Archeologen verwachten dat ze een deel van deze omwalling (een ringwalburg) bloot zullen leggen. Daarnaast zullen vermoedelijk archeologische objecten worden gevonden, daterend vanaf de prehistorie tot het moment dat het Raaksje werd gesloopt." Dat is een vrij ruime periode. Het is een stuk Texel dat ook zwaar te lijden had onder de beschietingen gedurende de Russenoorlog en en wat te denken van restanten uit de eerste tijd dat hier nederzettingen stonden. Mijn sceptische blik heeft plaatsgemaakt voor enthousiasme. 

Als je door het centrum van Den Burg loopt zijn er veel elementen uit vroeger tijden te vinden, ik ben benieuwd wat ze allemaal onder de grond vinden. Hopelijk ook wat zaken die daarna tentoongesteld kunnen worden. Restanten van zo'n put zijn dat natuurlijk niet en deze verdwijnen straks weer onder de grond. Eigenlijk wel zonde, maar je kunt ook niet van je hele centrum een archeologisch museum maken. Dat snap ik ook wel. Misschien hier en daar een glazen vitrine, naar het idee van De Cocksdorp? Door het verleden leer je immers voor de toekomst. Ik blijf het in ieder geval vol enthousiasme volgen. Als het dicht is, gaan we ons wel weer zorgen maken over een speeltuintje, bebouwing op de Groeneplaats en andere zaken. 

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik ben blij dat Texelpop terugkeert.Reageren!