Logo texelsecourant.nl
Foto: Airbnb
Blogs

Uitdaging of bedreiging?

  Column

"In het kantoor heb een prachtig ruime bed and breakfast mogen timmeren." Het was een zinsnede waar ik op gewezen werd door iemand op het eiland. Wat maakt die zin nou zo interessant, zullen veel lezers zich afvragen.

In de krant ging het laatst al over de opkomst van bed and breakfasts. Is het een bedreiging of juist een uitdaging? VVV-directeur Frank Spooren merkte toen - in mijn ogen terecht - op dat het geen probleem moet zijn, mits de spelregels gelijk zijn. En ik geloof best dat de intentie er is dat de spelregels gelijk zijn, maar dat het voor de gemeente op dit moment onmogelijk is om alle B&B's te controleren (en wie durft deze controletaak aan, die maakt je niet geliefd). Dit betekent dus dat wildgroei op de loer ligt. 

Om even duidelijk te zijn, een B&B is toegestaan als er wordt voldaan aan de volgende regels (bron: gemeente Texel):

-        U biedt maximaal aan 6 personen B&B, in maximaal 3 kamers.

-        De kamers voor B&B bevinden zich in de woning. In een berging, garage of losstaand gebouw is het niet toegestaan. Als het bestemmingsplan dit toelaat is het wel mogelijk een aangebouwde garage of berging te wijzigen in een slaapkamer of kamer.

-        B&B is ondergeschikt aan de woonfunctie.

-        U woont permanent in de woning.

-        U staat op het adres van de woning ingeschreven in de Basisregistratie Personen bij de gemeente Texel.

-        In een kamer voor B&B mogen sanitaire voorzieningen aanwezig zijn, maar geen keuken (vergelijkbaar met een hotelkamer).

-        U beschikt over voldoende eigen parkeerruimte. Voldoende is 0,6 parkeerplaats per B&B-kamer.

-        U heeft geen uitbundige reclame-uitingen aan de woning.

-        Het aanbieden van B&B leidt niet tot overlast voor de omgeving of omwonenden.

-        U doet aangifte voor de toeristenbelasting.

Een huis met drie kamers moet dus ook parkeerplaatsen kunnen bieden aan 1,8 auto. Dan reken ik de auto van de persoon die vast op het adres woont nog niet mee. In veel gevallen is dit niet het geval of komen er meer auto's. Ik heb al de nodige situaties gezien waar de bewoners niet meer kunnen parkeren, omdat de straat vol staat met 'vreemde' auto's. Hier bezorg je dus overlast aan de omwonenden, wat weer in strijd is met de regelgeving. Een kijkje op airbnb doet je ook afvragen of bij sommige B&B's de woonfunctie nog wel de hoofdfunctie is. 

Ligt het dan aan de regelgeving of ligt het aan deze logiesverstrekkers? Of de regels voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd of de regels zijn niet te controleren. En als de grote logiesverstrekkers zich moeten houden aan een enorm boekwerk aan regels, is het wel zo eerlijk als de kleinere logiesverstrekker dit ook moet. Ik ben niet tegen B&B's, ik maak er aan de overkant ook regelmatig gebruik van. Je zit voor een dubbeltje eerste rang en ik ben ook niet roomser dan de paus. Bovendien kom je eens niet in de standaard hotelkamer. Maar als ik zie hoe hele huizen worden verhuurd over lange periodes van het jaar, vraag ik mij af hoe het dan zit met het onttrekken van huizen aan de toch al nijpende woningmarkt. 

Het aantal B&B's neemt nog altijd toe. In de afgelopen maand kwamen er op de site van Airbnb al dertien bij. Het moet toch mogelijk zijn om in beeld te krijgen hoeveel slaapplaatsen er middels deze manier verhandeld worden. Het politieke seizoen begint bijna weer. We gaan er vast nog van horen. Ik stel in ieder geval voor een meldingsplicht in te stellen voor B&B's. Wie toch kamers verhuurt en dit niet gemeld heeft: geen tweede kans en deuren dicht. Klinkt drastisch, maar voor wie zich aan de regels houdt, is dit geen probleem. Een tweede is goede voorlichting. Want misschien weten mensen wel helemaal niet dat je geen B&B in een bedrijf mag hebben.

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Koppiestiêd op Texel
Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Er moet een aanmeldplicht komen voor alle bed and breakfastsReageren!