Logo texelsecourant.nl
Foto: Ingmar de Boer
Blogs

Handhaving

  Column

"Tenslotte adviseert de commissie om het bezwaarschrift ook aan te merken als een verzoek om handhaving ten aanzien van andere (reclame)borden die in de directe omgeving van het perceel zijn geplaatst. Dit advies wordt niet overgenomen. Uit het bezwaar kan niet worden afgeleid dat het de intentie is geweest om het bezwaar ook als een verzoek om handhaving te beschouwen."

Deze in mijn ogen tenenkrommende zin komt uit een besluit van het college naar aanleiding van een advies van de bezwarencommissie. Zoals ik het lees is er niet gehandhaafd, omdat de persoon in kwestie er voor past collega's te verklikken bij de gemeente. Dit is toch de omgekeerde wereld? Ik denk dat het inderdaad niet de intentie van deze persoon is geweest om een verzoek om handhaving in te dienen. Dat is zijn zaak ook niet. Het eiland is klein en er zou ook snel bekend zijn wie het verzoek heeft ingediend. Dat lijkt mij niet bevorderlijk voor de sfeer. 

Er kwamen een aantal niet de meest subtiele vergelijkingen in mij naar boven, maar ik hou het maar even op Stasi-praktijken. Verklik uw buurman en zult rijkelijk beloond worden. Het staat ook haaks op de toespraak die burgemeester Uitdehaag hield tijdens de nieuwjaarsborrel. "Het is goed te realiseren dat niet alles gaat zoals u het wil, maar dat dus ook geldt voor een ander. Ook dat is een onderdeel van 'samen-leven' Wellicht werpt dat een ander perspectief als iets van uw overheid, niet mag.
De oplossing zeker op Texel ligt in een aantal gevallen voor de hand en is buiten de politiek: doe met die buren, spreekwoordelijk of niet, een gezamenlijk voorstel voor een oplossing...richting overheid." Er met buren uitkomen lukt niet als je je buurman eerst er bij genaaid hebt. Zo werkt dat nou eenmaal niet. 

Woensdag maakte het college bekend dat er een inhaalslag gemaakt gaat worden op handhaving. Er blijken nog zo'n honderd zaken te liggen. Niet zo vreemd als ze al die jaren hebben gewacht tot de ene Texelaar de ander aan kwam geven. Het is goed dat er gehandhaafd wordt op zaken die niet kunnen. Laten we hierbij wel zorgen voor 'gelijke monniken, gelijke kappen'. Er wordt te vaak gemeten met twee maten. Zo dacht ik bijvoorbeeld dat een bord een bord was en dat voor iedereen dezelfde regels gelden. Dit is niet waar, leerde ik vorige week en ik citeer: "Organisaties van crosslopen en andere evenementen die borden langs wegen plaatsten, zijn door de gemeente op de vingers getikt. Ze moesten de borden weghalen of afdekken. De gemeente ziet er tegenwoordig scherp op toe, als zo'n bord in de vergunningaanvraag niet is meegenomen, mag het er niet staan. Volgens een woordvoerder ook met het oog op de verkeersveiligheid. Dit in tegenstelling met de borden langs de weg over de dijkverhoging. Die vallen volgens de gemeente onder een ander regime."

Een verkeersbord over de Ronde van Oosterend heeft schijnbaar een andere invloed op de verkeersveiligheid dan een bord over een Texel e-vignet of een dijkverhoging.... Je leert een hoop op Texel.

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Koppiestiêd op Texel
Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Er moet een aanmeldplicht komen voor alle bed and breakfastsReageren!