Logo texelsecourant.nl
De plannen voor de Groeneplaats werden in de Texelse Courant onder meer besproken begin 2016.
De plannen voor de Groeneplaats werden in de Texelse Courant onder meer besproken begin 2016.
Blogs

Als het kalf verdronken is...

  Column

Beslissingen door de politiek, meer dan eens zijn we het er niet mee eens. Het is goed dat we dat met zijn allen laten horen. Toch valt het me steeds vaker op dat we dit pas doen als het te laat is. Het leidt tot boze reacties en onbegrip richting de politiek, in mijn ogen niet altijd terecht.

Afgelopen jaar zagen we het onder meer bij de plannen voor bebouwing van de Groeneplaats, het onderwijscentrum en Ceres. Bij Ceres werd men boos toen de plannen klaar waren, bij de Groeneplaats reageerden mensen verbaasd en als het aankomt op het onderwijscentrum is er een hoop onduidelijkheid. Er gaat dus ergens wat fout. Het is niet de bedoeling om iemand te kakken te zetten. Het lijkt mij gewoon handig om tijdig te reageren. Je kunt een ijsberg niet ontwijken als het schip er al bovenop zit. 

Een tijd terug reageerde een kennis verbolgen over de plannen van bebouwing van de Groeneplaats. "We hadden toch besloten daar niet te gaan bouwen?" Ik snapte die reactie niet, omdat er altijd besproken is dat er op die plaats gebouwd gaat worden. Minder dan eerst gepland, dat wel. Maar het cancelen van de bebouwing is nooit ter sprake gekomen. Dat er minder gebouwd wordt, komt overigens door partijen die zich wel tijdig met de plannen bemoeiden.

Het onderwijscentrum dat plaats moet gaan bieden aan alle basisscholen in Den Burg is een ander heikel punt. En dat is helemaal niet erg. Het is goed dat mensen de onderwijssituatie van hun kinderen nauwlettend in de gaten houden. Dat men bang is dat het te massaal wordt lijkt mij een terechte zorg. En al zou ik de mening niet delen, het gaat om het gevoel van de ouders. Niet om de mening van een redacteur van het lokale suffertje. De identiteit van de scholen blijft behouden en het is niet zo dat alle scholen worden samengevoegd tot één. Toch kan ook ik niet ontkennen dat ik ergens angst heb dat dit alvast een voorschotje is op het sluiten van de scholen in de buitendorpen. Maar onderbuikgevoelens zijn zelden rationeel.

Ceres vind ik een schoolvoorbeeld van waarom het mis gaat. De plannen lagen weliswaar ter inzage, maar werden nadat ze waren ingestemd pas echt duidelijk voor de Texelaar. Fietspaden verdwenen, maar verschenen toch weer op een kaart. De zandige versterking werd ineens verboden gebied, terwijl dit eerder niet duidelijk was. Deze werkwijze doet het begrip niet toenemen. In dit geval niet de schuld van de gemeente overigens, die waren ook verbaasd. 

Het is belangrijk om je mening te laten horen als het nog invloed heeft. Bestemmingsplannen, bouwplannen, onderwijscentra... Het zijn besluiten die niet in één dag genomen worden. Ze liggen ter inzage op het gemeentehuis en worden besproken in de lokale media. Tijdens commissievergaderingen is er het recht tot inspreken, zodat de raad weet hoe u er over denkt. Ook kunnen er zienswijzen worden ingediend. Daarnaast proberen we nu met de redactie spraakmakende onderwerpen onder de aandacht te brengen met TipTexel. Laat je horen in groepsverband, stap naar de media of neem contact op met de gemeente. Maar niet pas op het moment dat het de raad in gaat. Daar heeft u namelijk geen inspreekrecht meer. Dan is het te laat. Probeer het nieuws dus te volgen, probeer meer informatie in te winnen als u het er niet mee eens bent en kom in actie. Maar demp de put niet pas als het kalf verdronken is. 

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Koppiestiêd op Texel
Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik ben blij dat Texelpop terugkeert.Reageren!