Logo texelsecourant.nl
Vuurwerk in Den Burg, vastgelegd door Justin Sinner Pictures.
Vuurwerk in Den Burg, vastgelegd door Justin Sinner Pictures.
Blogs

Eendracht maakt machtig

  Column

Samenwerken is nu al het woord van Texel in 2017. Tenminste als het aan de burgemeester en mijzelf ligt. We zijn pas net begonnen en het lijkt mij een positieve insteek om het jaar mee te beginnen. Zoals André Hazes al zong: "eendracht maakt machtig." Op een eiland met toenemende toeristische druk een goed beginsel voor komend jaar lijkt mij.

Laten we in 2017 eens proberen alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat is een haast onmogelijke opgave, maar waar een wil is, is een weg. Er zijn veel verschillende belangen, maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: het beste voor Texel en een sterke, stabiele toekomst. Het probleem zit hem er meestal in, dat we daar allemaal een verschillende opvatting over hebben. Want wat is nou het beste voor Texel? TOP heeft een compleet andere kijk op zaken dan Tien voor Texel en het college kijkt weer anders tegen zaken aan dan de raad. Als niemand bereid is compromissen te sluiten, lopen we vast. Zo werkt het in iedere gemeenschap met tegengestelde belangen. 

Maar niet alleen op bestuurlijk niveau komen we er niet zonder samenwerking. Kijk naar de ondernemers, kijk naar de verenigingen, clubjes en belangenbehartigers. Werk als ondernemers in één dorp samen om tot een gezamenlijk doel te komen, zonder bang te zijn dat je buurman een euro meer verdient. Als je de krachten bundelt, kom je uiteindelijk het verst. Het lijkt zo simpel, maar toch ligt broodnijd vaak op de loer. Nog te weinig ondernemers stappen over een drempel om vooruit te komen. "Eerst maar eens kijken wat de buren doen. Als zij meedoen, doe ik dat ook wel." Als iedereen zo redeneert, weet je zeker dat er niets gebeurt. Durven is doen!

Gun een ander een succes. Dat betekent niet dat je er niet alles aan mag doen om beter te zijn. Ik zie dit ook in de media. Ik kan Eva, Frank of Mikel uitstekend complimenteren met een scoop. Ik gun ze dat ook. Dat betekent niet dat ik niet achter mijn computer loop te vloeken wanneer ik vijf minuten later ben met een nieuwtje. Ik doe er alles aan om een beter bericht te hebben en het liefst nog sneller ook. Maar dit lukt niet altijd. Het houdt je scherp en het dwingt je jezelf te ontwikkelen. Toch kunnen we uitstekend de handen ineen slaan wanneer we het niet eens zijn met de opstelling van de gemeentevoorlichting. Daar hebben wij immers een gezamenlijk doel. Probeer de beste te zijn op jouw terrein, maar bundel de krachten als dat handig is. 

Er is nog zoveel ruimte over op Texel voor meer samenwerking. Overleg eens met dorpscommissies in andere dorpen over problemen die in ieder dorp spelen. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden en de belangen bijten elkaar niet. Laat 2017 het jaar zijn waarbij de verschillende groepjes elkaar opzoeken, in plaats van elkaar het leven zuur te maken. Dat betekent niet dat je elkaar blind hoeft te volgen, alsjeblieft niet. Daag elkaar uit om verder te komen. Zeg gerust waar het op staat en laat het weten wanneer je het ergens niet mee eens bent. Er zijn uitdagingen genoeg. De drukte neemt toe, het eiland vergrijst (in moordend tempo), de parkeerdruk neemt toe en er zijn te weinig betaalbare huizen. Bovendien is Den Helder steeds meer klaar met ons en staat de toekomst van een middelbare school onder druk. Laten we gezamenlijk de schouders er onder zetten. 

En natuurlijk hoop ik op samenwerking met de lezers. Niet alleen voor mijn blogs, ook voor de krant. Draag dingen aan, geef feedback. Schroom niet je foto's (zoals deze prachtige plaat van Justin Segerink) op te sturen en geef het ook aan als je vindt dat iets niet klopt. Samen staan we sterker en de krant is toch van ons allemaal?

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Koppiestiêd op Texel
Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

e gemeente moet strenger handhaven op eigenaren die de stront van hun hond niet opruimen.Reageren!