Logo texelsecourant.nl
Blogs

De strijd om de bedden...

  Column

Oude vetes die werden uitgevochten, allianties die werden gesmeed, mensen die van kant wisselden en een heerser die zijn plan in duigen zag vallen. Het lijkt alsof we het hebben over Game of Thrones, maar niets is minder waar. We hebben het over de discussie over de 400 innovatieve bedden in de gemeenteraad van afgelopen woensdag.

Zelden was een raadsvergadering zo enerverend als tijdens de behandeling van de beddenkwestie. Menig voetbalwedstrijd is minder spannend. Van tevoren was al bekend dat het initiatiefvoorstel voor het schrappen van de bedden gesteund zou worden door VVD, PvdA en Texels Belang. Al snel werd duidelijk dat Jan-Aris Eelman van Eiland Belang zich had aangesloten bij de alliantie waar ook zijn oude partij Texels Belang toe behoorde. De kaarten lagen dus op tafel en vanaf zijn ijzeren troon zag portefeuillehouder Eric Hercules de bui al hangen. "Ik kan ook rekenen", zei hij voordat hij begon aan zijn vurig reddingsbetoog. Alles werd uit de kast gehaald. Hij verweet de alliantie dat ze voorbij gingen aan burgerparticipatie, en een partij die inging op de beschuldiging dat het college zelf met de ideeën voor een hotel in De Koog was gekomen, werd verweten, dat ze zouden 'afgaan op een verkeerde krantenkop'. Vreemde beschuldiging, aangezien de schetsen voor een hotel wel degelijk vanuit de gemeente komen en ik citeer: "De opdracht van b en w aan Faro is gegeven nadat met de zaakwaarnemer van de heer Heiligers is besproken wat de ideeën en mogelijkheden waren. Een schets is geen ontwerp. De gemeente heeft dit gedaan in het kader van Planet De Koog."

De woorden van Hercules waren overigens niet aan dovemansoren gericht, speechen kan hij. Jonkheer Vlaming van GroenLinks, die eerst aan de kant van de VVD, PvdA, Texels Belang en Eiland Belang stond, liep over naar de overkant, zij het  niet van ganser harte, maar het definitief staken van de beddenuitgifte ging hem ook wat ver. Hij sloot zich aan bij Sterk Texel, D66, CDA en Texel 2010. Alle ridders zouden moeten samenkomen op neutraal terrein om opnieuw te kijken naar de criteria, het toverwoord van de raadsvergadering. Waar het vrij snel duidelijk was dat zeker de VVD, PvdA en Texels belang bij hun standpunt zouden blijven, was het wachten op de beslissing van Eiland Belang. Een eenmansfractie is vaak onvoorspelbaar en als hij ook over zou lopen, zou het bij het ontbreken van VVD-lid Peter van Sijp uitkomen op 7-7. Een staking van stemmen. Als dat gebeurd was, had de strijd pas in het nieuwe jaar beslist kunnen worden. Maar Eelman hield stand en dus was een noodplan niet nodig. Van Sijp hoefde niet op zijn paard te springen om zijn troepen te hulp te schieten. Nog even werd het spannend toen Remko van de Belt en zijn strijdmakker Dries Veltkamp het oneens leken. De één stelde een stop op de bedden voor. De ander bedacht een geheel eigen omweg, waarbij ideeën individueel via de raad ingebracht konden worden. Het leidde tot verbazing en woede bij andere raadsleden. Dit brandje werd snel geblust. 

In de raad bleef de verliezende kant vechten tot de laatste snik. Marjan de Groot, toenmalig troonpretendent  van de VVD, kruiste de degens met oud strijdmakker Jur Schuiringa. Het zeer van de strijd om de wethoudersstoel binnen de partij, die destijds leidde tot de afsplitsing van De Groot, was duidelijk niet vergeten. Het werd van beide kanten persoonlijk. Het werd killer in het kasteel. 

Het voetvolk op de tribune keek bevreesd toe, terwijl de spanning toenam. Spanning die alleen maar groter werd toen De Groot opriep tot een hoofdelijke stemming. Nadat keizer Uitdehaag zijn adviseurs had geraadpleegd, ging de laatste fase van de strijd in. Het grootste leger won. Er komen geen nieuwe bedden in het kasteel. Vanaf zijn ijzeren troon zag Hercules het gebeuren, machteloos. Het is immers niet de eerste grote slag die hij verloor. De gedachten gingen even terug naar het plan Waaldereind (Welkoop) dat na tien jaar in de prullenbak verdween na gesteggel over de hoogte. Ook bij de veldslag van Planet De Koog zijn de verliezen al groot, terwijl het einde van Hercules zijn regeerperiode nadert. Tegengehouden door onder meer zijn eigen partij, het zijn geen fijne dagen voor de wethouder. Maar Hercules is strijdbaar, dat heeft hij vaker bewezen. En al mag hij geen nieuwe bedden in het kasteel, hij mag wel bedden verplaatsen of met 25 procent vergroten. Bovendien mag hij met de ruimte voor ruimte-regeling nog grote stallen ombouwen tot kleine slaapvertrekken voor gasten uit bevriende rijken. Niet alles is verloren.

Al is het buiten een graad of acht: Only one thing is certain... Winter is coming...

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Koppiestiêd op Texel
Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Aanwezigheid van de pers werkt belemmerend om vrijuit te kunnen sprekenReageren!