Logo texelsecourant.nl

Wetsvoorstel gelijke rechten voor ongetrouwde vaders

  Column

D66 en VVD hebben een wetsvoorstel ingediend om de rechten van ongetrouwde vaders gelijk te stellen aan de rechten van andere ouders die zij hebben met betrekking tot hun kinderen. Maar hoe zit dat nu precies? Hebben ongetrouwde vaders nu dan niet even veel rechten als andere ouders? Nee, ik zal hierna toelichten hoe dat komt.

Erkend vaderschap
De biologische vader die getrouwd is met de moeder van het kind wordt automatisch juridisch vader. Dit geldt niet voor de ongetrouwde biologische vaders. Zij moeten met instemming van de moeder het kind erkennen, zodat ook zij de juridische ouder worden van het kind. Een kind kan worden erkend door het opmaken van een akte bij de notaris of bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het wetsvoorstel gaat over de categorie vaders die het kind hebben erkend. De vaders die door het huwelijk met de moeder van het kind juridisch vader zijn geworden krijgen automatisch gezag over het kind. Gezag houdt het recht en de verplichting in om voor het kind te zorgen en het recht op wettelijke vertegenwoordiging van het kind. Zij krijgen dus wel het juridische vaderschap, maar zij krijgen geen gezag over het kind en dat is bij de meeste ouders niet bekend.

Gezagsregister
Gezag moet worden geregistreerd bij de rechtbank in het zogeheten gezagsregister.  De vader kan alleen het gezag laten registreren met instemming van de moeder van het kind. In de praktijk geeft de onbekendheid met het gezagsregister vaak problemen. Bijvoorbeeld als de ouders uit elkaar gaan, dan wil de moeder vaak niet meer instemmen met de registratie. Ook kan het problemen opleveren als de moeder komt te overlijden.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen door de Tweede en de Eerste kamer, zal het wetsvoorstel worden uitgevoerd. In dat geval zal de vader die het kind heeft erkend niet meer het gezag over het kind hoeven registreren bij de rechtbank. Dan zal de vader bij erkenning ook gelijk het gezag krijgen over zijn kind.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de rechtswinkel op Texel. Stichting Rechtswinkel Noord-Holland Noord geeft met behulp van juridisch opgeleide vrijwilligers kosteloze rechtshulp. Voor meer informatie over de juridische hulp kunt u zich wenden tot de Rechtswinkel: www.rechtswinkelnoordhollandnoord.nl. Bewoners van Texel kunnen hun juridische vragen digitaal stellen door te klikken op 'spreekuur Texel'.


Bijdrage door Rosalinde Siewers

Rechtswinkel Texel
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Aanwezigheid van de pers werkt belemmerend om vrijuit te kunnen sprekenReageren!